Universitetsadjunkt i Miljövetenskap

Mittuniversitetet, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter
Undervisningen vid institutionen bedrivs tvärvetenskapligt och handlar om sambanden mellan naturen/miljön och människan. Särskild tonvikt ligger på hållbart nyttjande av naturresurser. Tjänsten omfattar undervisning med bl.a. föreläsningar, ledning av seminarier, handledning av projekt och uppsatser, samt examination. Även administration, kursutveckling, planering, utformning och samordning av kurser, programansvar samt utvecklings- eller forskningsprojekt kan komma att ingå i tjänsten. Undervisningen görs främst inom ramen för utbildningsämnena miljövetenskap och miljöteknik och huvudsakligen på grundläggande nivå. Även viss undervisning inom ramen för det högskoleförberedande basåret kan ingå och då i kemi. I övrigt är den huvudsakliga undervisningen kopplade till institutionens tre treåriga miljöinriktade utbildningsprogama, ekoteknik, ekoingenjör och ekoentreprenör. 

Innehållet i undervisningen rör främst grunderna i miljökemi och miljökemiska undersökningar inom ramen för ämnet miljövetenskap. Vidare handlar undervisningen i miljöteknik om reningstekniker kopplat till rening av vatten men även om problembilden kring olika utsläpp till vatten.

Undervisningen ges normalt både på campus och på distans via nätbaserade lärplattformar och digitala undervisningsverktyg. Vi arbetar enligt konceptet Blended Learning/Hybridundervisning, vilket innebär att campus- och distansstudenter undervisas samtidigt. Delar av undervisningen ges på engelska.

En viktig del i arbetet är också att kommunicera med studenterna kring grunderna i vetenskapliga metoder i mer generella termer.

Behörighet
Behörig till anställningen är den som har minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom ett för anställningen relevant område, samt har visad pedagogisk skicklighet. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i en pedagogisk portfölj. Du bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder
Relevanta ämnen i examen är kemi, miljövetenskap och miljöteknik. Har du en ämneskombination där t.ex. kemi kombinerats med miljövetenskap eller motsvarande är detta positivt. Har du en ren miljövetenskaplig examen skall åtminstone miljökemiska delar tydligt framgå utifrån dokumentationen av lästa kurser t.ex. i bifogade kursplaner. Då undervisningen delvis är tillämpad är erfarenheter av fältmätningar och analyser bra kunskaper att ha med i tjänsten.

Masterexamen eller forskarutbildning inom ett för anställningen relevant område är meriterande liksom erfarenhet av forskning då det underlättar de delar av undervisningen som kopplas till vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande vilket är områden som ingår i grundutbildningarna. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på distans parallellt med klassrumsundervisning på universitetsnivå. Även tidigare vana av att undervisa på engelska är meriterande. Tidigare erfarenheter av undervisning på liknade program och också med administrativ erfarenhet kring undervisning på högskolenivå är meriterande.

Personliga egenskaper
För att lyckas i arbetet ser vi att du är en person som har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du förväntas kunna jobba självständigt och ta egna initiativ. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 12 månader med tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Nils Nilsson nils.nilsson@miun.se och ämnesföreträdare Anders Jonsson, anders.jonsson@miun.se. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/ehb/.


Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-07-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  15 augusti eller enligt överenskommelse.

 • Löneform

  Individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1447

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
 • Publicerat

  2022-06-15

 • Sista ansökningsdag

  2022-07-06

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-07-02