Universitetslektor i genusvetenskap

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Forskningen är i hög grad knuten till den interdisciplinära forskningsmiljön Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå inom distanskurser såväl som på campus. Det kan också bli aktuellt med viss undervisning i sociologikurser med genusinriktning. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det genusvetenskapliga ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i genusvetenskap på universitetsnivå. Erfarenheter av undervisning inom normkritik är särskilt meriterande. Hänsyn tas även till kompetens inom urfolksstudier och dekoloniserande arbetssätt i forskning och utbildning. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat 9 månader, heltid. Tillträde 2022-01-03. Sista arbetsdag 2022-09-30.

Löneform: Individuell lönesättning

Anställningsort: Sundsvall

Information:
Upplysningar kring ämnet lämnas av ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, angelika.sjostedt@miun.se, 010-142 88 43 samt av studierektor Magnus Granberg, magnus.granberg@.miun.se, 010-1428436. Upplysningar kring institutionen lämnas av lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se, 010-142 85 47 samt av proprefekt Susanna Öhman, susanna.ohman@miun.se, 010-142 81 85.

Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/hsv

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/ humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-11.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde 2022-01-03

 • Löneform

  Individuell lönesättning tillämpas

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/2246

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-10-11

 • Sista ansökningsdag

  2021-11-11

Logga in och sök jobbet