Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områden som kritisk teori, genus och intersektionella perspektiv med placeringsort Sjädtavallie/Sundsvall.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning där den anställde har fria forskningsmedel (15%) och kompetensutvecklingstid (5%) i tjänsten. Undervisningen kommer företrädesvis att bedrivas inom sociologins grund- och breddkurser inom distansutbildning och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår fria forskningsmedel, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologi med inriktning kritisk teori och intersektionella perspektiv är särskilt meriterande. Erfarenhet av undervisning och forskning av relevans för ämnets övriga inriktningar dvs. risk, kris och arbetsliv är också meriterande.  

Upplysningar
Närmare upplysningar om ämnets forskning kan lämnas av ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, katarina.giritli-nygren@miun.se eller tfn 010-142 88 43 och om ämnets undervisning av studierektor Elin Montelius, elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88. Närmare upplysningar om anställning och om institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och proprefekt Susanna Öhman, susanna.ohman@miun.se eller tfn 010-142 81 85.

Anställning och tillträde
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om sex månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas

 • meritförteckning
 • redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
 • publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse

 • Löneform

  Individuell lönesättning tillämpas

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1101

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
 • Publicerat

  2022-05-03

 • Sista ansökningsdag

  2022-05-31

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-26