Universitetslektor i statsvetenskap

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande, särskilt avseende den lokala nivån.  Läs mer om ämnets forskning: https://www.miun.se/Forskning/amnesforskning/statsvetenskap/

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund), Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna) och Ämneslärarutbildningen i samhällskunskap. Därutöver bedriver ämnet distansundervisning.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i ämnets och institutionens gemensamma ansvarstaganden. Ämnet finns på universitetets båda campusorter varför beredskap att i begränsad omfattning bedriva verksamhet även på den andra campusorten förutsätts.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i HF 4 kap. 4§ och Mittuniversitetets anställningsordning. Behörig för anställningen som universitetslektor i statsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämnen och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För högskolepedagogisk meritering hänvisas till Mittuniversitetets anställningsordning.

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd samt genom bedömning av sökandes plan. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt bedöms vara meriterade. Den sökande förväntas ha bedrivit forskning inom ramen för ämnets forskningsprofil.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa uppdrag bedöms vara meriterande.

Personliga egenskaper
Du som söker bör bara självständig och flexibel samt ha god samarbetsförmåga. Vara strukturerad, utvecklingsinriktad och analytisk.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning  med en omfattning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
  
Kontaktperson: Upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, stefan.dahlberg@miun.se, tfn 010-142 81 98 och om ämnets undervisning av studierektor Sofie Blombäck, sofie.blomback@,miun.se , tel. 010-1428145.

Information om anställningen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se, tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, glenn.svedin@miun.se,  tel. 010-1428247.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (se även instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar).

 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse

 • Löneform

  Individuell lönesättning tillämpas

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1048

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
 • Publicerat

  2022-05-10

 • Sista ansökningsdag

  2022-06-10

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-26