Pågående forskning

Spara favorit 25 jun juni 2013

- För att vinna ett skidlopp gäller det inte bara att bli så trött som möjligt, utan att bli trött på rätt sätt, säger David Sundström som är doktorand på Mittuniversitetet i Östersund. Han forskar på något som kallas för farthållningsstrategier. Man kan säga att det är den taktik med vilken en skidåkare angriper banan.

Det är många omständigheter som påverkar en skidåkare under ett lopp. Det kan vara olika snöförhållanden, vindar, uppför- och utförsbackar. David och hans forskarkollegor arbetar med att ta fram matematiska modeller för att beskriva de fenomen som uppstår vid längdskidåkning.

 

- Just nu utvecklar vi en modell för att beräkna hur man fördelar ”krafterna” över ett skidlopp på bästa sätt. Det långsiktiga målet är att modellen ska ta hänsyn till alla faktorer som påverkar vid längdskidåkning. Vi hoppas att detta kan medföra konkurrensfördelar för svenska skidåkare i framtiden, säger han.

 

Det borde vara stor skillnad på taktiken i olika typer av längdskidlopp. Kan samma modell fungera för både sprint och långdistans?

 

- Modellen fungerar för både korta och långa distanser. Däremot har vi bara simulerat lopp med individuell start. En tävling med masstart blir genast mycket mer komplicerad för en dator att hantera. Förhoppningar finns att kunna simulera flera åkare på samma bana, men vi siktar på att ha en bra modell för individen först, berättar David.

 

Inte bara längdskidor

En matematisk modell som den David utvecklar är inte bara tillämpbar på längdskidåkning. Andra idrotter där man använder kroppen som ”motorn på ett fordon” kan också dra nytta av tekniken.

 

- Vi tittar just nu på att använda modellen på landsvägscykling som i många hänseenden liknar längdskidåkning.

 

Vad väntar härnäst?

- Vi kommer fortsätta att utveckla vår modell. En stor utmaning är att beskriva de begränsningar som finns i den mänskliga kroppen. Att ställa upp matematiska modeller för maskiner är relativt enkelt men att göra samma sak för en levande varelse är desto svårare, avslutar David.