ROFO och Storytelling som verktyg för att förändra organisationskulturen - att gå från ansvar till ägande

Spara favorit 4 maj maj 2017
Ah Bee Goh

Välkommen till en öppen föreläsning med Ah Bee Goh - en ledare som framgångsrikt använder värderingsbaserat ledarskap

Utgångspunkten i hans arbeta är ”ROFO” ett arbetssätt och ett förhållningssätt som handlar om att ta ansvar för sitt eget arbete, ägandeskap för helheten, fokusera på rätt saker samt åtgärda problem direkt. Vi kommer att få ta del av den resa som den fabrik där han är verksam idag gjort. En resa som beskriver hur ledarskap, ROFO, lärande, Lean och ett ärligt medarbetarfokus lett till stor framgång.

Lokal: F229, Mittuniversitetet, Campus Östersund
Tid: 15 maj, kl 13:15 – 14:15

Anmäl dig till föreläsningen nedan.

OBS! Föreläsningen ges på engelska!

Om talaren

Dr Ah Bee Goh har varit operativ chef i Schaffner Holding AG i Chiang Mai i Thailand sedan 1 oktober 2011 och dess medlem i styrelsen. Han ansvarar också för Schaffner Groups globala tillverkning. Dr Goh var, under perioden den 1 juli 2007 till 30 september 2011, vice verkställande direktör för Schaffner Holdings globala tillverkning.

Arrangör: Mittuniversitetet, avd för kvalitetsteknik
Finansiär: KK-stiftelsen

 

Anmäl dig här