Kompetenskontrakt - skaffa dig tillgång till framtidens kompetens!

Ett Kompetenskontrakt är en enkel avsiktsförklaring mellan dig som arbetsgivare och Mittuniversitetets utbildningsprogram som syftar till att bygga starka relationer och långsiktigt utbyte.

Genom att teckna ett Kompetenskontrakt får du som arbetsgivare komma i kontakt med specifika utbildningsprogram för att kontinuerligt erbjuda studenterna konkreta samarbeten såsom praktikplatser, jobb, extraknäck, examensarbeten/uppsatser, traineeplatser, gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap och skarpa uppdrag. 

För dig som arbetsgivare innebär ett Kompetenskontrakt enklare rekrytering, säkrare kompetensförsörjning och en möjlighet att stärka ditt varumärke. För studententerna innebär Kompetenskontrakt en öppen dörr till intressanta samarbeten och nätverk både under och i direkt anslutning till studierna. Med andra ord - Kompetenskontrakt ger tillgång till framtidens kompetens!

Kontakta Kristina Rådberg eller Katarina Olsen om du är intresserad av vad ditt företag/din organisation kan få ut av att teckna ett Kompetenskontrakt eller om du vill teckna ett direkt!

Kontakt Sundsvall

Kontakt Östersund