Rapportera tillgänglighetsproblem

Spara favorit 7 dec december 2018

Vi  arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på vår webbplats så att alla ska kunna ta del av information från oss. Upplever du problem med att komma åt viss information så skicka gärna in en rapport till oss.

Orsak till rapporteringen (frivilligt)