Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Jenny Zimmerman

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428178

Sharon Maes

Forskarassistent|Postdoctoral Research Fellow

+46 (0)10-1428504

Sidan uppdaterades 2021-07-12