Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Jonsson

Professor|Professor

010-1428361

Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428661

Erik Grönlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428470

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428136

Jenny Zimmerman

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428178

Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt

010-1428474

Nils Nilsson

Prefekt |Head of Department

010-1428151

Oskar Englund

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sharon Maes

Forskarassistent|Postdoctoral Research Fellow

010-1428504

Susanne Lindström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428935

Torbjörn Skytt

Universitetsadjunkt

010-1428150