Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Jonsson

Professor|Professor

+46101428361

Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46101428661

Erik Grönlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428470

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428136

Jenny Zimmerman

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46101428178

Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt

+46101428474

Nils Nilsson

Prefekt |Head of Department

+46101428151

Oskar Englund

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428800

Sharon Maes

Forskarassistent|Postdoctoral Research Fellow

+46101428504

Susanne Lindström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46101428935

Torbjörn Skytt

Universitetsadjunkt

+46101428150