Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Albin Dahlström

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428327

Åsa Svensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428020

Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428404

Bodil Landstad

Professor|Professor

010-1427800

Eija Viitasara

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428932

Erik Andersson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428863

Erika Schagatay

Professor|Professor

010-1428412

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428592

Glenn Björklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428149

Hampus Lindblom

Testledare|Test Supervisor

010-1428860

Heidi Carlerby

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428942

Helen Hanstock

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428124

Heléne Dahlqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428502

Jens Ljungdahl

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428705

Joaquim Soares

Professor|Professor

010-1428503

Jonas Falgin

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428549

Josefine Hansson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428014

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428073

Koustuv Dalal

Professor|Professor

010-1427995

Louise Dovrén

Universitetsadjunkt

010-1428026

Malin Jonsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428830

Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428678

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428947

Marko Laaksonen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428384

Marwan Mosleh

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428966

Miek Jong

Universitetslektor

010-1428967

Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1427917

Öyvind Karlsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428846

Patrick Millet

Universitetslektor/Docent

010-1428764

Sanna Vikberg

Forskningsassistent|Research Assistant

010-1428922

Sara Svanholm

Doktorand|Doctoral Student

010-1428287

Sture Espwall

Prefekt |Administrative Head of Department

010-1427993