Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Holmbom

Universitetslektor

010-1428331

Andreas Lind

Universitetslektor

010-1428421

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428055

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428513

Hugo Von Zeipel

Studierektor|Studierektor

010-1428482

Jens Persson

notitle|notitle

010-1428856

Jon Kjellsson

Koordinator|Coordinator

010-1428289

Jonas Jäder

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428763

Liselott Flodén

Docent |Senior lecturer

010-1428536

Liselott Zell

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428745

Magnus Oskarsson

Docent |Associate Professor

010-1428245

Marianne Olsson Lindberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428344

Nina Eliasson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428681

Per Edström

notitle|notitle

010-1428244

Pernilla Johnsen

Assistent|Assistent

010-1428139

Pia Heidtmann

Universitetsadjunkt

010-1428468

Stefan Borell

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428742

Suprokash Hazra

Doktorand|Doctoral Student

010-1428463

Tomas Nilson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428522