Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Holmbom

Professor|Professor

+46101428331

Andreas Lind

Universitetslektor

+46101428421

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428055

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428513

Hugo Von Zeipel

Studierektor|Studierektor

+46101428482

Jens Persson

notitle|notitle

+46101428856

Jon Kjellsson

Koordinator|Coordinator

+46101428289

Jonas Jäder

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428763

Liselott Flodén

Docent |Senior lecturer

+46101428536

Liselott Zell

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46101428745

Magnus Oskarsson

Docent |Associate Professor

+46101428245

Marianne Olsson Lindberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428344

Nina Eliasson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428681

Per Edström

notitle|notitle

+46101428244

Pernilla Johnsen

Assistent|Assistent

+46101428139

Pia Heidtmann

Universitetsadjunkt

+46101428468

Stefan Borell

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428742

Suprokash Hazra

Doktorand|Doctoral Student

+46101428463

Tomas Nilson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428522