Anders Fällström ny rektor vid Mittuniversitetet

Spara favorit 22 dec december 2016

Idag fattade regeringen det formella beslutet att utse Anders Fällström till ny rektor vid Mittuniversitetet. Han tillträder tjänsten 1 april 2017.

Den 28 september föreslog styrelsen vid Mittuniversitetet till regeringen att Anders Fällström, idag vicerektor vid Umeå universitet, skulle utses till ny rektor vid Mittuniversitetet. Idag utsågs han av regeringen.

Anders Fällström föddes 1967 i Sollefteå och i gymnasiet startade han sina universitetsstudier i matematik vid Umeå universitet. Ett år efter gymnasiet och militärtjänstgöring vid Försvarets tolkskola tog han ut en kandidatexamen i matematik och ryska.

Han disputerade 1994 och fortsatte med postdoktorsstudier i Ryssland och USA. År 2000 utsågs han till docent i sitt forskningsområde komplex analys och han har därefter haft flera ledande positioner vid Umeå universitet som prefekt, prodekan, prorektor och vicerektor för utbildning. Han har också tidigare erfarenhet av dåvarande Mitthögskolan i Sundsvall där han hade ett lektorat 1997-2001.

Nuvarande rektor Anders Söderholm avslutar sin tjänst vid årsskiftet och under tiden fram till 1 april när Anders Fällström tillträder är Mats Tinnsten tillförordnad rektor.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.