Vi lovar att ta ett gemensamt ansvar för att stärka kompetensförsörjningen till vården

Spara favorit 2 okt oktober 2018
I våras undertecknade Mittuniversitetet och Region Västernorrland ett samverkansavtal. Avtalet föreslås nu utökas med fokus även på vårdutbildningar och forskning inom vårdområdet.

Mittuniversitetet och Region Västernorrland publicerar på tisdagen en gemensam debattartikel för att bland annat berätta om ett förslag till utökat samverkansavtal.

Båda parter har varit mycket tydliga den gångna veckan: det är en bekymmersam situation som har uppstått kring några av Mittuniversitetets utbildningar. Därför har vi för avsikt att utöka vårt samverkansavtal.

Men, i övrigt finns inget intresse hos vare sig Region Västernorrland eller Mittuniversitetet att stå kvar och gräva i det som har varit. Vår viktigaste, och gemensamma, riktning är istället framåt.

Därför vill vi koncentrera oss på det som verkligen är viktigt: - Att på alla sätt arbeta för en trygg och säker vård genom att verka för att säkra kompetensförsörjningen i regionen

Region Västernorrland är angelägen om att hjälpa till, efter bästa förmåga, för att främja ett långsiktigt utbud av olika vårdutbildningar av god kvalitet i Sundsvall och Västernorrland. Behoven av välutbildad personal i vårdsektorn är stora.

Mittuniversitetet är likaledes angeläget att examinera kompetent personal som kan utföra de sysslor som var och en av oss, förr eller senare, kommer i kontakt med när vi behöver söka vård. De närmaste tre åren förser också Mittuniversitetet regionen med drygt 250 nyutbildade sjuksköterskor.

Region Västernorrland och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal sedan våren 2018. Det samverkansavtalet har vi nu för avsikt att komplettera – så att vi etablerar en mer formell samverkansarena på ledningsnivå mellan universitet och region med fokus på vårdutbildningar och forskning inom vårdområdet.

Såväl Mittuniversitetet som Region Västernorrland önskar så klart att den nu uppkomna situationen aldrig hade uppstått. Men nu är vi där vi är – och vårt ansvar är att blicka framåt och lova att ta ett gemensamt ansvar för att stärka kompetensförsörjningen till vården.

Det har varit starka reaktioner den gångna veckan och ett stort medialt intresse för utmaningarna inom vårdsektorn, för Mittuniversitetet och för de åtgärder som nu ska vidtas. I grund och botten är detta bra för det visar hur angelägna våra frågor och vår verksamhet är – såväl inom Region Västernorrland som inom Mittuniversitetet.

De utmaningar som Mittuniversitetet står inför vad gäller rekryteringar är samma utmaningar som flera andra offentliga och privata arbetsgivare i Västernorrland står inför. Vi ska göra vad som står i vår makt för att komma tillrätta med de utmaningar som vi tillsammans möter. Byggstenarna är givna för oss: ett utökat samverkansavtal, en tätare dialog och ett konstruktivt samtalsklimat med fokus på att hitta fler lösningar.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Erik Lövgren, regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland, 076-140 30 36

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.