Anna forskar kring kvinnor och politik i Turkiet

Anna forskar kring kvinnor och politik i Turkiet

Aktivist, politiker eller både och – i Turkiet finns ingen skarp gräns. Det berättar Anna Ehrhart som just nu är i Istanbul och forskar kring kvinnors inflytande i politiken. – Många kvinnoorganisationer har stängts ner av staten sedan kuppförsöket, säger hon.

anna_erhart.jpg

I Turkiet har kvinnorna alltid varit underrepresenterade i politiska institutioner. I dagsläget är till exempel enbart 17 procent av ledamöterna i parlamentet kvinnor. Samtidigt finns en väldigt stark och tongivande kvinnorörelse, och många kvinnor är oftast både aktivister och politiker, berättar Anna Ehrhart. Hösten 2018 tillbringar hon i Istanbul som gästforskare vid avdelningen för statsvetenskap och internationella relationer Boğaziçiuniversitetet, ett av Mittuniversitetets partneruniversitet. 
– I min avhandling forskar jag om kvinnors representation i politiska institutioner och kvinnlig civilsamhällesengagemang i semi-demokratier, det vill säga länder där vissa demokratiska grundprinciper som exempelvis personliga friheter eller rättsstatsprincipen är inskränkta. Eller för att vara mer konkret – jag är intresserad av att förstå hur kvinnors representation i politiska organ hänger ihop med kvinnors engagemang och deltagande i civilsamhället, säger hon.

Turkiet är av många skäl ett aktuellt och intressant fall för att studera just hennes forskningsfrågor, och ett av dem är naturligtvis att landet befinner sig i omtumlande tider efter kuppförsöket 2016 och införandet av presidentstyre i år: ekonomisk kris, ett polariserat samhälle, den pågående debatten kring flyktingars integration, inskränkningar i politisk och akademisk yttrandefrihet samt ett rättsväsende som är allt mindre oberoende, berättar Anna Ehrhart.
– Det politiska utrymmet minskar med varje dag och det påverkar naturligtvis även kvinnors möjligheter att synas, höras, organiseras, och mobiliseras i politiken och inom civilsamhället. Många kvinnoorganisationer har stängts ner av staten sedan kuppförsöket. Det pågår också en livlig diskussion inom kvinnorörelsen kring vilka nya strategier som kan möjliggöra att alla viktiga frågor, som exempelvis kvinnors politiska representation, kvinnors deltagande i arbetslivet eller våld mot kvinnor, kan fortsätta att drivas på den politiska agendan, säger hon.

Som forskare med ett specialintresse för kvinnoorganisationer, är Istanbul en berikande plats att vara på, menar Anna Ehrhart. Här kan hon delta i feministiska manifestationer, besöka olika konferenser och workshops, eller lära känna lokala kvinnogrupper och aktivister, vilket gör att hon mycket bättre kan sätta sig in i de frågor och upplevelser som hennes fältarbete berör.
–  Istanbul är en fascinerande och kontrastrik stad att bo i och det upplever jag här varje dag. Historisk och modern, religiös och sekulär, europeisk och asiatisk, kaotisk och avslappnad. Det är inte lätt att beskriva alla facetter som utgör Istanbul. Det finns mycket jag älskar med att bo i Istanbul – att ta en morgonpromenad längs Bosporen med vyn över gamla stan, att ta färjan mellan Asien och Europa för att träffa vänner, att upptäcka gatukonst i nya kvarter, eller att se solnedgången från en av Istanbuls många takterrasser. Samtidigt känner jag ändå av den spända politiska situationen i Turkiet som fortsätter att påverka människors liv på så många olika sätt som det gjort de senaste åren, säger hon.

Anna Ehrhart

Namn: Anna Ehrhart
Bor: Ursprungligen är jag från Tyskland, men största delen av mitt vuxenliv har jag bott i Sverige och i Nederländerna.
Gör: Under höstterminen 2018 befinner jag mig i Istanbul för att i samband med min avhandling genomföra fältarbete. Är sedan 2017 licentiand i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Innan jag påbörjade mina doktorandstudier har jag som universitetsadjunkt under två år undervisat olika kurser i statsvetenskap, mestadels på samhällsvetarprogrammet. Min akademiska bakgrund har jag inom interdisciplinära kulturstudier med huvudområdet i politisk kultur (B.A.) och statsvetenskap (M.Sc), samt några fristående kurser, bland annat inom internationella relationer och Mellanösternstudier.
Finansiering: Vistelsen sker inom ramen för ett Erasmus+ utbyte och finansieras dessutom genom två stipendier: Nordea Norrlandsstiftelsens resestipendium för doktorander vid Mittuniversitetet samt ett resestipendium från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SRII).
Om att forska i Istanbul:  Att vistas vid Boğaziçi, som är bland de ledande universiteten inom samhällsvetenskaplig forskning i Turkiet och Mellanöstern, ger mig mycket kunskap om mina forskningsområden, särskilt utifrån ämnet statsvetenskap och inom turkisk politik. Den interdisciplinära omgivningen på SRII, med en bredare fokus på Turkiet och östra Medelhavsområdet, är berikande för min forskning då jag får nya perspektiv och utbyten utöver ämnesgränser.

Läs mer