Beslutet fattat - Mats Tinnsten till Borås

Spara favorit 23 nov november 2018
Mats Tinnsten, ny rektor för Högskolan i Borås. Foto: Tina Stafrén.

Det står nu klart att Mittuniversitetets förre prorektor för forskning, Mats Tinnsten, blir ny rektor för Högskolan i Borås från 1 januari 2019.

Regeringen fattade sitt beslut vid sammanträdet 22 november. Mats Tinnsten föreslogs som ny rektor i början av oktober och nu är alltså även det formella beslutet taget.

Mats Tinnstens förordnande blir på sex år. Detta innebär samtidigt att han lämnar Mittuniversitetet där han varit prorektor sedan 2012. 

Mittuniversitetets rekrytering av en ny prorektor för forskning har pågått under hösten och styrelsen fattar beslut i frågan vid sitt möte 12 december. Prorektorstjänsten blir placerad i Östersund som tidigare.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.