En dag om genus och våld

Spara favorit 21 dec december 2018

Fyra av Mittuniversitetets forskare höll varsin miniföreläsning i tisdags under FGV:s temadag om genus och våld. Mot slutet av dagen bjöd dessutom kriminologen och skådespelerskan Mia Rydell på en scenisk föreläsning om partnervåld.

Karin Jarnkvist, lektor i sociologi var först ut med sin föreläsning om det ”ideala offret”. Hon har bland annat intervjuat kvinnor som har utsatts för partnervåld i heterosexuella relationer om hur de ser på sig själva, om de ser sig som passiva och hjälplösa i förhållande till mannen, eller som starka och ansvarstagande. Och hennes undersökningar visar att alla variationer på skalan förekommer. Det som oftast definierar självbilden är dock hur länge kvinnan har befunnit sig i den destruktiva relationen.
– Ju längre hon har varit i relationen, desto svagare beskriver hon sig som. Ingen pratar dock uteslutande om sig själv som ett hjälplöst offer. Särskilt inte om hon är mamma. Idealet om ”den goda modern” är starkt. En kvinna kan ge upp sig själv, men aldrig att hon ger upp sitt barn, säger hon.

Sara Nyhlén, som höll den andra miniföreläsningen, är lektor i statsvetenskap. Hon undersöker hur nationella strategier för mäns våld mot kvinnor översätts till förebyggande arbete på lokal och regional nivå. Hon har tittat på hur policyn för att motverka genusrelaterat våld färdas genom samhället, mottas och implementeras genom att bland annat ställa frågor till ansvariga inom länsstyrelsen, kommunen och på skolorna. Synen på problematiken varierar stort mellan de olika instanserna, visar hennes forskning.
– Inom kommunen till exempel så har de en stark tilltro till att det går att ”bygga bort” genusrelaterat våld, till exempel genom mer belysning och så vidare. Länsstyrelsen däremot tror att det till stor del handlar om en kunskapsbrist i glesbygdsområden, medan personal inom skolan pratar om ”eget ansvar” och anser att det blir ett problem först när det påverkar skolresultaten, säger hon.

Den tredje föreläsaren var Lotta Brännström, doktorand i hälsovetenskap. Hon berättade om sin forskning kring unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier. Hon konstaterar bland annat att det inte enbart är våldet i sig som begränsar livsutrymmet för unga tjejer, utan även själva rädslan för att något ska inträffa. Att bli utsatt för sexuella trakasserier kan också få långtgående konsekvenser, som oro, försämrad inlärningsförmåga och självskadebeteende, vilket kan leda till isolering samt sämre möjligheter på arbetsmarknaden och förmåga att vara självförsörjande. Som den yttersta konsekvensen har tjejerna uppgett självmord.

De undersökningar hon har gjort bland unga tjejer visar att många uppger att de ses som objekt, att de blir förnedrade med såväl ord som handlingar på grund av kön på en vardaglig basis och att de därför upplever att de inte fullt ut kan vara sig själva.
– Det är viktigt att känna till det extra påslaget som det innebär att vara tjej, säger Lotta Brännström.

Sist ut att hålla en miniföreläsning var Heléne Dahlqvist, lektor i folkhälsovetenskap. Även hon har undersök hur vardagen ser ut för unga genom att ställa frågor till dem om de varit utsatta för någon form av sexuella trakasserier. Hon har jämfört killars och tjejers upplevelse av sexuella trakasserier och resultatet tyder på att det är maktbalansen mellan könen som är avgörande för upplevelsen. För de killar som blir utsatta betraktas redan som ”svaga” av de killar som ger sig på dem, alltså jämförbart med hur tjejer ses som ständigt underställda killarna, och alltså som de ”svagare”.
– Medan det nästan bara är killar som mår dåligt som blir utsatta, är bilden mer komplex för tjejer: dels blir tjejer som redan mår dåligt utsatta, dels blir tjejer utsatta och börjar må dåligt som en konsekvens av det, säger hon.

I slutet på dagen höll Mia Rydell, före detta student på Mittuniversitetet, kriminolog och skådespelerska, sin sceniska föreläsning där hon både berättade om partnervåld och genom en berörande monolog gestaltade hur normaliseringsprocessen kan se ut. I det här fallet spelade hon en ung kvinna som från att vara självsäker, glad och kaxig sakta bröts ned av sin kontrollerande och våldsamma partner.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.