Kommundialog om sjuksköterskeutbildningarna

Spara favorit 28 sep september 2018

Mittuniversitetet har bjudit in samtliga kommunchefer och kommunalråden i Västernorrland för en dialog kring sjuksköterskeutbildningarna och de åtgärder som vidtas för att säkra kvalitén.

– Vi förstår oron från olika håll, men av reaktionerna att döma kan man få intrycket att vi helt lägger ner våra utbildningar och det stämmer inte alls. Sanningen är att vi kommer att förse Västernorrland med drygt 250 nyutbildade sjuksköterskor de närmaste tre åren och omkring lika många i Jämtland, trots måndagens besked om en neddragning vad gäller antagningen till våren. Vi ser mötet med kommunerna som en utmärkt möjlighet att sätta in våra åtgärder i ett sammanhang och också möta eventuella frågor, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

I Mittuniversitetets åtgärdspaket för att stärka arbetsmiljön finns flera olika åtgärder, bland annat ökad samverkan både inom och utanför regionen. Under denna vecka har universitetets ledning haft fruktsamma kontakter med företrädare för Region Västernorrland och representanter för andra lärosäten och i nästa vecka planeras också ett möte med Barnmorskeförbundet. 

– Jag kan bara konstatera att jag de senaste dagarna har haft en mycket konstruktiv kommunikation med till exempel regionledningen, både politiker och tjänstemän. Men vi för den dialogen på andra arenor än via media. Våra gemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning är ingen enkel nöt att knäcka. För att säkra vårdutbildningarna framgent måste vi helt enkelt hitta lösningar på personalbristen och där måste vi samverka. Den goda dialogen kommer att fortsätta i nya möten i närtid, säger Anders Fällström.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.