Politisk humor i ny studie

Spara favorit 28 jan januari 2019

Sara Ödmark, doktorand i politisk kommunikation, forskar i ett något udda ämne – politisk humor. I sin första delstudie har hon tittat närmare på komiker som gör underhållning av samhällsdebatten.

Konsumtionen av nyheter ser inte riktigt likadan ut som den gjorde för bara några decennier sedan. Inte minst så har det blivit allt vanligare att göra underhållning av politik presenterat via olika poddar och radioprogram. Ett grepp som verkar locka till sig en ung och trogen publik, menar Sara Ödmark.
— Nya aktörer har dykt upp på mediemarknaden och de luckrar upp den gamla synen på journalistik och var gränserna går mellan humor, journalistik, politik och underhållning. Det är nästan svårt att säga vad som är vad längre, säger hon.

Den ökade fragmentiseringen och polariseringen gör att nyhetskonsumtionen inte ser ut som förut då alla fick samma nyheter från samma medier, så kallade vertikala nyheter. Inom den nyare typen av nyhetsbevakning, kallad horisontella nyheter, finns fler nischade aktörer som bygger communitys. De drar till sig en annan målgrupp än de traditionella medierna och är därför intressanta och viktiga att titta närmare på, menar Sara Ödmark.

I studien har hon analyserat en podd och ett radioprogram – ”Lilla Drevet” och ”Tankesmedjan”. Med hjälp av en mall från Institutet för mediestudier har hon kartlagt hur nyheterna gestaltas och i en kvantitativ innehållsanalys gjort en jämförelse med hur traditionella journalister framställer nyheterna.
— Det finns ibland en uppfattning om att komiker bara tar saker ur sitt sammanhang, men det är inte en rättvis bild. De är inte bara ”retstickor” som många kanske kan tycka, utan erbjuder ibland mer kontext än vad den traditionella journalistiken brukar ge. Det som framför allt skiljer dem åt är att den här typen av politisk gestaltning är mer personlig och känslomässig, alltså tvärtemot hur den objektiva journalisten förväntas agera.

Komikers gestaltning av nyheter är den första av fem studier som Sara Ödmark vill göra inom ramen för sin avhandling. Näst på tur står en studie baserad på intervjuer med komiker där de får reflektera över sin yrkesroll. De intervjuer som gjorts hittills visar hur vissa av dem arbetar med en tesdrivande nyhetsbevakning och ser på sig själva som liknande kulturjournalister eller krönikörer, berättar Sara Ödmark.
— Det finns många som forskar på olika yttringar av humor, men just den här vinkeln tycker jag är underbevakad, säger hon.

Läs hela studien här

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.