Sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall ges som planerat hösten 2019

Mittuniversitetet har nu beslutat att anta nya studenter till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall höstterminen 2019. Beslutet innebär att utbildningen åter kan ges med fullt antal platser i Sundsvall, vilket innebär 63 platser per termin.

Exteriör Campus Sundsvall, vinterbild

− Vi är så klart glada över att vi kan återuppta antagningen inför höstterminen 2019. Det har aldrig varit aktuellt att stoppa eller lägga ned grundutbildningen till sjuksköterska däremot var den antagningspaus som vi införde inför vårterminen nödvändig. Nu känns det bra att kunna meddela att pausen är över, säger Anna Olofsson, dekan, Humanvetenskapliga fakulteten.

Sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet presenterade i höstas ett åtgärdspaket för att frigöra tid och resurser för ett förändringsarbete. Beslutet var en effekt av akut lärarbrist. Under hösten och vintern har åtgärder kring arbetsmiljö och rekrytering satts in och flera tjänster har kunnat tillsättas, vilket ligger till grund för beslutet att återuppta antagningen. Arbetet med rekrytering och arbetsmiljö fortsätter även framöver.

Sjuksköterskeutbildningen i Östersund berördes inte av det tillfälliga antagningsstoppet. I nuläget visar prognosen att Mittuniversitetet beräknas examinera drygt 500 nya sjuksköterskor från utbildningarna i Sundsvall och Östersund under perioden 2019-2021.

− Vi är väl medvetna om det stora behov av utbildade sjuksköterskor som finns i vår region och på många andra håll i landet. Vi har en utbildning av god kvalité redan idag och vi kommer att fortsätta vårt kvalitetssäkringsarbete, säger Anna Olofsson.

När det gäller översynen av vilka specialistsjuksköterskeutbildningar som Mittuniversitetet ska ha i framtiden så pågår det fortfarande ett arbete i denna fråga och inga beslut finns ännu.

− Vi måste ha fortsatt fokus på att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare – på olika sätt. Vi måste också framöver arbeta intensivt för att möta kompetenskraven i nyrekryteringar. Vår viktigaste utgångspunkt när vi ser över vårt utbud av utbildningar handlar om att fatta beslut som hjälper oss att upprätthålla kvalitén på de utbildningar vi i slutändan har möjlighet att ge, säger Anna Olofsson.

Kontaktperson:
Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32