Barnen föreläste för studenter och lärare

Tis 22 okt 2019 15:36

Omkring 50 lärarstudenter från olika delar av Europa besöker just nu Mittuniversitetet som en del i ett internationellt projekt, EIPTE. I tisdags fick de en annorlunda lektion. Åtta elever från Bredsands skola åkte då till Campus Sundsvall för att föreläsa om hur de jobbar på sin skola.

Elever från Bredsands skola

Till tonerna av Lalehs låt ”Goliat”, trädde de in, elever från Bredsands skola, i föreläsningssalen på Mittuniversitetet i tisdags. De åtta barnen från fjärde, femte och sjätte klass berättade sedan, på engelska, för lärarstudenter från hela Europa om hur de jobbar med värdeskapande lärande.

Skapar värde för andra
Under en timme gav eleverna olika exempel på vad de har fått arbeta med i skolan och hur de tar sig an de olika utmaningar de ställs inför, som när de skrev dikter på svenskalektionen för att sedan åka ut till ett äldreboende och läsa upp dem. Att de gillar det här sättet att jobba, råder det inga tvivel om.
– Det är roligare att lära sig, vi skapar värde för andra, även för dem utanför skolan, och det som är bra är att alla kan lära sig för vi lär på olika sätt, säger de.  

Röstade bort läraren
Hur kommer det sig då att eleverna blev inbjudna att föreläsa på Mittuniversitetet?
– Vi blev tillfrågade att komma och berätta vad vi tyckte om den här arbetsmetoden. Egentligen var det jag som skulle hålla i föreläsningen, men jag blev utröstad av barnen. De ville berätta själva istället, säger Jennie Sandin, från Brobyggarprojektet på Bredsands skola.
– Och när vi sa att de skulle behöva göra det på engelska, så tyckte de inte att det var några problem, bara en rolig utmaning.

En verktygslåda för lärare
Projektet Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education (EIPTE) är ett EU-finansierat samarbete som löper under tre år, 2017 - 2020. I projektet ingår också Technichus och Fonden för Entreprenörskap som samarbetspartners.

Målet är att utveckla och testa en verktygslåda för hur lärare kan arbeta med entreprenörskap i sin undervisning för de yngre skolbarnen. Tillsammans kan projektets deltagare bidra med erfarenheter från sina hemländer, testa metoder och utvärdera dem utifrån de olika resurser och förutsättningar som är vardag i de deltagande länderna. Förutom Mittuniversitetet finns universitet från Spanien, Belgien, Danmark, Litauen och Tyskland med i samarbetet.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-28