Gröna klassrum ska ge bättre skolmiljö

I ett gemensamt forskningsprojekt testar Mittuniversitetet och Treälvsskolan i Lit ett nytt koncept för hållbara inomhusmiljöer i skolor. Projektet ingår i en större satsning där bland annat design och växter ska bidra till hälsosammare inomhusmiljöer och hållbart byggande.

Designstudenter
Inredningen i de två klassrummen är designad av studenter vid Mittuniversitetets designutbildning. Foto: Lena Lorentzen, Mittuniversitetet.

− Vi kan ta hjälp av gröna växter för att få en skönare inomhusmiljö med naturkänsla som både kan bidra till bättre studiemiljö för eleverna och bättre arbetsmiljö för lärarna. Forskning visar att växter inomhus kan ha positiva psykologiska och kognitiva effekter och att deras fotosyntes minskar halten av koldioxid i luften, avlägsnar luftburna partiklar och bidrar till en högre luftfuktighet, säger professorn i industridesign, Lena Lorentzen.

Konceptet heter DEVA (Design, Energi, Växter, Atrium) och bygger på att man genom tvärvetenskaplig kompetens inom bland annat ekologi, design, byggnader, människor och växter utvecklar system där dessa faktorer samverkar och skapar hållbara inomhusmiljöer.

Konceptet genomförs i nuläget i tre delprojekt; på Technichus i Härnösand, på Timrå gymnasium och på Treälvsskolan i Lit. I det här delprojektet kommer två klassrum att ha nästan 200 gröna växter var, i en inredning som är designad av studenter vid Mittuniversitetets designutbildning.

− Hela projektet DEVA är en stor satsning där såväl kommuner, branschorganisationer som skolor är involverade. Det här delprojektet har fått stöd från Energimyndigheten och vi är väldigt glada över att Treälvsskolan har valt att medverka, säger Itai Danielski, projektledare för DEVA Skolor.

− Vi samarbetar också inom branschrådet Hållbart Byggande där bland annat Sveriges Byggindustrier ingår. Det ska mynna ut i en digital plattform för spridning av goda exempel och forskning inom kunskapsområdet, säger Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor som samordnar DEVA-projekten.

De pågående delprojekten inom DEVA pågår till och med 2020 och de första utvärderingarna kommer att presenteras i slutet av nästa år.

Fredag 11/10 installeras växterna och media är välkomna att besöka Treälvsskolan i Lit 13.00. På plats finns forskare, skolpersonal, designstudenter och elever.

Kontaktpersoner:
Lars-Åke Mikaelsson, lektor på Mittuniversitetet, lars-ake.mikaelsson@miun.se, 010-142 83 05,
Lena Lorentzen, professor i industridesign, Lena.Lorentzen@miun.se, 070-298 53 68
Itai Danielski, projektledare DEVA Skolor, itai.danielski@miun.se, 010-142 87 16