Lärarstudenter från hela Europa besöker Mittuniversitetet

I dag anländer 50 lärarstudenter till Sundsvall och Mittuniversitetet från en rad europeiska länder. Besöket är en del i ett internationellt projekt där målet är att utveckla arbetssätt och metoder för att arbeta med entreprenörskap i skolan.

3N9A0215FOTOCRED TINA STAFRE_üN.jpg

En gång varje termin träffas 10 lärarstudenter från varje land under en vecka där olika aspekter av entreprenöriellt lärande diskuteras, och nu är det Mittuniversitetet som står som värd. En intensiv vecka i Sundsvall väntar. Dels kommer de besökande studenterna själva att presentera sina arbeten, men en rad gästföreläsningar och workshops är också inplanerade. De kommer att besöka en rad skolor i kommunen men en del besökare får efter lång tids träning chans att komma till Mittuniversitetet.

- Ett av de finaste besöken blir en grupp elever från Bredsands skola som ska föreläsa för våra gäster, säger Sofia Eriksson-Bergström som lektor i pedagogik och värd för besöket. De har finslipat sina presentationer och övat engelska ända sedan i våras.

Målet är att utveckla och testa en verktygslåda för hur lärare kan arbeta med entreprenörskap i sin undervisning för de yngre skolbarnen. Tillsammans kan projektets deltagare bidra med erfarenheter från sina hemländer, testa metoder och utvärdera dem utifrån de olika resurser och förutsättningar som är vardag i de deltagande länderna. Förutom Mittuniversitetet finns universitet från Spanien, Belgien, Danmark, Litauen och Tyskland med i samarbetet.

Projektet Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education (EIPTE) är ett EU-finansierat samarbete som löper under tre år, 2017 - 2020. I projektet ingår också Technichus och Fonden för Entreprenörskap som samarbetspartners.

Här finns mer att läsa om projektet (Scrolla ner)

Läs också på den internationella siten