150 lärare och skolledare möts på RUN-konferensen

En hållbar kompetensutveckling för lärare inom grundskola och gymnasium är målsättningen när cirka 150 deltagare från skolan samlas för 2019 års RUN-konferens.

3N9A0623.jpg

RUN-konferensen arrangeras årligen och temat för detta år är "ett lärande förhållningssätt". Deltagarna får under dagen möjlighet att delta i flera föreläsningar och seminarier. Några av ämnena som lyfts är digitalisering och lärande, studiemotivation, elevinflytande samt attityder och fördomar kring invandring i skolan.

Konferensen genomförs i F214 på campus Östersund och media är välkomna.

Fullständigt program finns här: 
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/run/kompetensutvecklingsinsatser/run-konferens-2019/

Kontaktperson: 
Gertrud Alirani, koordinator RUN, gertrud.alirani@miun.se