Varmt omhändertagande

Palliativ vård i fokus för prisade studentuppsatser

Tis 26 nov 2019 10:04

Sex studenter på Mittuniversitetet som tog sig an det svåra ämnet ”vård i livets slutskede” belönas nu för sina uppsatser med stipendier på totalt 25 000 kronor från Mellannorrlands Hospice.

Varmt omhändertagande

− Ämnet palliativ vård handlar om vård av personer med en obotlig sjukdom, som vi vet kommer att dö inom en överskådlig framtid. Det är alltså inte endast äldre personer som får palliativ vård, det kan vara vem som helst – ung som gammal. Av den anledningen är det ett mycket viktigt område i sjuksköterskeutbildningarna, säger Ulla Näppä, programansvarig grundutbildning, Institutionen för Omvårdnad.

Stipendierna instiftades 2017 när verksamheten vid Mellannorrlands Hospice i Sundsvall firade sitt tioårsjubileum. Sedan dess belönas examensarbeten i form av kandidat- och magisteruppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård.

Johanna Häggkvist och Edvin Olofsson prisas för kandidatuppsatsen ”Att våga möta döden – sjuksköterskans erfarenhet av att möta palliativa patienter” medan två magisteruppsatser får dela utmärkelsen.

Magisteruppsatsen ”När ett barn är döende – en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om specialistsjuksköterskor som vårdar barn i livets slutskede” är skriven av Isabelle Björnfot och Evamarie Jonasson.

Bakom magisteruppsatsen ”Varje samtal är unikt – sjuksköterskans specifika samtal som stöd för patienten att uppnå en god död utifrån 6 S:n” står Karin Forsberg och Åsa Richardsson.

− De uppsatser som belönas ska självklart vila på vetenskaplig grund, vara innovativa och bidra till kunskapsläget inom området. Vi betonar också vikten av att uppsatserna har klinisk relevans för den palliativa vården, säger Matthias Brian, specialistläkare i palliativ medicin och en av grundarna till Mellannorrlands Hospice.

Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen och är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidatuppsats och 15.000 för magisteruppsats.

Årets stipendier delas ut vid en ceremoni på Mittuniversitetet fredag 29 november 13.00-15.00, Campus Sundsvall, Hus E, rum E409. Media är välkomna.

Kontaktpersoner:
Ulla Näppä, programansvarig grundutbildning, Institutionen för Omvårdnad, 010-142 82 65, ulla.nappa@miun.se
Matthias Brian, specialistläkare i palliativ medicin och en av grundarna till Mellannorrlands Hospice, 070-362 70 19, matthias.brian@telia.com

Läs mer


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-28