”Vi lever i kränkthetens tidevarv och det måste vi lära oss mer om”

Tis 05 nov 2019 07:59

”Vi lever i kränkthetens tidevarv och det måste vi lära oss mer om”, säger Ingrid Zakrisson, professor vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, tillika en av forskarna som bjuder in till konferens om emotionspsykologi på Mittuniversitetet 9 november. Hon utvecklar tankarna kring konferensens betydelse.

Föreläsare på emotionskonferensen
Föreläsare vid konferensen är Miguel Moya, Jolien van Breen, Robin Bergh, Sally Wiggings Young samt Åsa Wettergren.

− Vi arrangerar konferensen för att visa att det behövs mer forskning på området. Vi lever i en emotionellt laddad tid, men vi vet för lite om det mellanmänskliga beteendet och hur känslor påverkar oss och vårt agerande, säger hon.

Den fjärde upplagan av konferensen spänner över ett brett spektrum av aktuell emotionsforskning och lyfter ett antal brännande frågor. En av föreläsarna är Robin Bergh från Harvarduniversitetet.

− Han ställer sig frågan ”vem är det som stödjer våldsbejakande rörelser?” och studerar i sin forskning hur känslan av att ha det sämre än andra påverkar den egna sociala identiteten. Ett annat, högaktuellt ämne är klimataktivism där Åsa Wettergren från Göteborgs universitet lär oss mer om hur klimataktivister hanterar allt från hopp till skuldkänslor, säger Ingrid Zakrisson.

Från universitetet i Granada kommer Miguel Moya för att tala om hur sexuella trakasserier påverkar kvinnor och hur de känslomässigt reagerar när de blir utsatta. Jolien van Breen från universitetet i Exeter berättar om sin forskning kring hur människor emotionellt reagerar på fördomar.

− Sedan får vi också lyssna till Sally Wiggins Young som studerar hur barn och föräldrar pratar om mat vid middagsbordet och hur känslor och känslouttryck används. Kunskap som kan användas för att förstå olika matrelaterade beteendeproblem, säger Ingrid Zakrisson.


Ingrid Zakrisson, professor vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, är en av forskarna som arrangerar konferensen.

På Mittuniversitetet finns ett masterprogram i emotionspsykologi och genom konferensen får studenterna möta aktuell forskning. Det finns alltså ett visst ”egenintresse” när nationella och internationella forskare bjuds in, men behovet av att sprida kunskap är långt större än eventuella egenintressen, menar Ingrid.

− Vi måste prata mer om känslor och hur de påverkar oss och vår omvärld. Politiken blir alltmer känsloladdad liksom samhällsdialogen, inte minst på sociala medier. Samtidigt som vi dagligen möter människor som anser sig kränkta av det ena eller andra, möter vi också de som ger upp, tar ett steg tillbaka eller tystnar på grund av verbala påhopp eller liknande. I grunden vet vi för lite om hur och varför känslorna styr och det är allvarligt, säger hon.

Konferensen är öppen för allmänhet och för media. Läs mer: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/pso/mep2019/

Kontaktperson:
Ingrid Zakrisson, professor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet, 010-142 83 33, ingrid.zakrisson@miun.se

Läs mer

Sidan uppdaterades 2019-11-07