Hand i Hand – mänskliga värden i skolan ger resultat

Tor 05 dec 2019 09:59

Engagerad skolpersonal, ett inkluderande klimat och trivsel i klassrummet är viktiga faktorer för välmående och lärande. Det är en av utgångspunkterna i forskningsprojektet Hand i Hand som efter tre år närmar sig sitt slut.

Hand in hand
Under hösten 2019 samlades alla projektets deltagare i Sundsvall.

Hand i Hand-projektet samlar forskare från flera europeiska länder. Det gemensamma målet är att utifrån forskningen skapa en verktygslåda för lärare och skolledare. De metoder och verktyg som forskarna beskriver ska vara till hjälp för att utforma trygga och inkluderande miljöer.

Med Hand i Hand vill forskarna sätta fokus på hur viktigt det är för elever och lärare att lära sig utveckla sociala, emotionella och interkulturella kompetenser. Allt för att eleverna ska få en god närmiljö, må bättre och öka förståelsen för andra människor med annan bakgrund än de själva har.

- Vi hoppas att vår forskning kan bidra till att öka interkulturell kompetens, högre tolerans och bättre relationer i skolan, säger Maria Rasmusson, lektor i pedagogik och en av forskarna i projektet. Vi kan redan nu se i våra resultat att de program vi genomfört i skolorna i tre länder har förbättrat relationerna mellan de lärare som deltog i lärarprogrammet. 

Deltagarna i projektet träffades under hösten på Mittuniversitetet i Sundsvall, bland annat för att diskutera resultaten från våra insatser på skolor i Sverige, Slovenien och Kroatien. Nu närmar sig den avslutande tvådagarskonferensen i Kroatien i januari där också svenska lärare är välkomna.

- När Hand i Hand är slut kommer vi att publicera konkreta förslag på övningar för både skolpersonal och elever, som man kan arbeta med i skolan. Vi kommer också att använda forskningsresultaten till att utveckla förslag på hur man på en övergripande nivå kan förbättra sociala, emotionella och interkulturella kompetenser i skolan, berättar Maria Rasmusson.

Resultaten och övningarna att finnas fritt tillgängligt för alla när projektet slutförts.

Vill du veta mer?

Internationell webbplats:  www.handinhand.si

Film: HAND in HAND project - It's time for a change in education

Film: Introduktion till Hand i Hand - Hand in Hand Introduction

Projektet finansieras av Europeiska unionen, Erasmus+.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-13