Mittuniversitetet i bräschen för tillgänglighet

Mittuniversitetet i bräschen för tillgänglighet

Universitetens webbsidor måste vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. Därför har nu Forum för digitalisering vid Mittuniversitetet kört igång ett två-årigt projekt för att inventera samtliga universitets tillgänglighet.

Kick of meeting Stockholm.jpg
Deltagarna i projektet IWAC, Integration of web accessibility courses in ICT programmes, på kickoff. I mitten professor Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.

I det nya projektet, som heter IWAC, Integration of web accessibility courses in ICT programmes, är Mittuniversitetet ägare men ett samarbete sker med Stuttgart i Tyskland och Genua i Italien samt bolaget Funka.se, som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Projektet finansieras av Erasmus och har fått en budget på cirka tre miljoner kronor.
– Syftet med projektet är att stärka tillgängligheten på webben. Så mycket av dagens offentliga verksamhet utförs digitalt och alla medborgarna klarar inte av att hantera det digitala. Det har arbetats fram en lag för att deras behov ska tillgodoses, lagen om digital offentlig service som genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv, men fortfarande är det många som inte känner till den, säger Katarina Gidlund, professor i informatik och projektledare för IWAC.

Tar fram en handbok
Närmast kommer projektet att göra en inventering av tillgängligheten på samtliga universitets webbsidor i de deltagande länderna. Därefter kommer man att ta fram en handbok som kan användas i utbildningen av framtidens webbutvecklare.
– Vi hoppas kunna väcka intresse hos studenterna med vårt material och att de ska använda sig av det så att vi får en webb som kan användas av alla, oavsett om man har fysiska eller kognitiva hinder. Det är kul att det blir Mittuniversitetet som går i bräschen för det här. Redan nästa höst ska vi testa läromaterialet på våra studenter, säger Katarina Gidlund.