Fördelar med AI för virkesmätning

Ons 06 feb 2019 09:37

Kan man mäta volymen av timmer med hjälp av AI? Lyssna till docent Jan Lundgren på forskningscentret STC - Sensible Things that Communicate, som berättar om det framgångsrika forskningssamarbetet mellan Mittuniversitetet, Universitetet i Salerno och SDC (Skogsbrukets Datacentral), numera Biometria. Filmen är på engelska.

I Sverige säljer vi timmer i volym istället för vikt, vilket är enklare att mäta. I dagsläget sker mätningen manuellt där operatörer uppskattar timrets volym via en dataskärm.

Med hjälp av AI uppskattar man istället volymen baserad på olika parametrar såsom vikt, när på året träden har avverkats, hur mycket sol och regn träden har utsatts för och hur länge. Sedan skapas ett så kallat neuralt nätverk i vilket alla parametrarna matas in, de korreleras och du får en uppskattning av volymen av lasten på timmerbilen.

En vetenskaplig artikel om denna forskning har accepterats och kommer att presenteras i maj 2019 på konferensen I2MTC 2019 i Auckland, Nya Zeeland: https://i2mtc2019.ieee-ims.org/ .

Se även en presentation från 2018 års Science & Innovation Day där Jan Lundgren och doktoranden Marco Carratù berättar mer om AI och virkesmätning: https://www.youtube.com/watch?v=aiLY6...

Mer information

Läs mer om STC:s forskning på: www.miun.se/Stc


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-02-06