Mittuniversitetet höjer kvaliteten på lärandet

Spara favorit 4 mar mars 2019

Nu har de första åtta lärarna fått titeln meriterad lärare. Det är en del i en större satsning för att driva på och uppmuntra den pedagogiska utvecklingen vid Mittuniversitetet. Något som stärker lärarnas roll och undervisningens kvalitet.

– Det här visar att vi satsar på undervisningen och meriteringssytemet ger också fler karriärvägar vid universitetet, säger Laura Brander som varit processledare i pilotprojektet. 

Främja studenters lärande

Meriteringen ger lärare utrymme att reflektera kring kursupplägg, undervisningsformer och examinationer och vad som bäst gynnar studenters lärande. I ett längre perspektiv kan meriteringen främja studenters lärare och kvaliteten på utbildningar.
– Ett annat viktigt inslag i det här är att lärarna känner att deras arbete uppskattas att statusen höjs, säger Laura Brander.

För att bli en meriterad lärare går man igenom en granskning av sakkunniga och visar på pedagogiska kvaliteter och förståelse. Förutom själva utnämningen får den meriterade läraren även ett lönepåslag. Meriteringen kan ske i två steg där det första är meriterad lärare och det andra är excellent lärare. 

Inspirerande och tydligare mål

Heléne Dahlqvist, programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, är en av dem första som blivit utnämnd till meriterad lärare.   
– Det känns inspirerande och nu finns det ett tydligare mål för att gå vidare i min pedagogiska utveckling. Vad det betyder yrkesmässigt är för tidigt att säga men jag hoppas att man kommer använda vårt engagemang och pedagogiska intresse för att utveckla pedagogiken, säger Heléne Dahlqvist.

Idag arbetar ungefär hälften av Sveriges lärosäten med meriteringssystem för lärare. Pilotprojektet ska nu utvärderas och sedan övergå till ett permanent system för att positivt utveckla lärandet.

Kontaktpersoner: 
Laura Brander, processledare, laura.brander@miun.se, 010-142 79 09

Heléne Dahlqvist, lärare folkhälsovetenskap, helene.dahlqvist@miun.se, 010-142 85 02

Fakta pedagogiskt meriteringssystem:
Mittuniversitetets pedagogiska meriteringssystem har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Meriteringen sker stegvis, för att ansöka om excellent nivå krävs att man redan utnämnts till meriterad lärare. För varje ska ett antal kriterier som visar på pedagogisk skicklighet uppfyllas.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.