Pionjärer i Mombasa

Spara favorit 6 mar mars 2019

Jael Sagina Amugongo och Kenneth Otieno har börjat vänja sig vid kylan. I början av februari kom de till Sundsvall som utbytesstudenter från Mombasa i Kenya, genom ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Technical University of Mombasa, TUM.

Samarbetet med universitetet i Mombasa har pågått i flera år. De drivande i projektet, Heidi Carlerby och Eija Viitasara, som båda är lektorer i folkhälosvetenskap, har redan hunnit vara där ett flertal gånger som gästlärare och forskare. Senast var de där i höstas, ett besök som blev något av en milstolpe. Då drog de nämligen igång en distansutbildning med kenyanska studenter och kopplade upp sig mot Mittuniversitetet. Det visade sig vara TUM:s första kontakt med distansstudier. 
– Vi är pionjärer där, kan man säga. Det är otroligt stimulerande att få vara med och bygga ett sådant här projekt. Av flera andra universitet som har velat samarbeta med TUM, så valde de Mittuniversitetet. Det är vi förstås väldigt stolta över, säger Heidi Carlerby.

Stannar hela terminen
Och nu har alltså två av de kenyanska studenterna, Kenneth Otieno och Jael Sagina Amugongo, som deltar i distansutbildningen, kommit hit för att studera på plats i Sundsvall. 
– Vi trivs väldigt bra, men det är lite annorlunda att plugga här jämfört med i Mombasa. Vi är inte så vana vid att sitta instängda i ett klassrum, säger de.

Kenneth och Jael har varit här en dryg månad och kommer att stanna kvar till slutet av maj. Redan nu känner de sig dock ganska hemma, både med studierna och kylan. 
–  Idag är det ju ganska varmt, åtminstone jämfört med igår, säger Kenneth och skrattar när han konstaterar att det ”bara” är tio grader kallt.

Samarbetsavtalet med TUM innebär att studenter och lärare från de båda universiteten besöker varandra för att ta del av såväl undervisning som forskning. Det är inom ramen för Linnaeus-Palme programmet som två av de kenyanska distansstudenterna nu har kommit som campusstudenter till Mittuniversitetet. 
– Det tog lite tid innan de fick komma eftersom de fick vänta ett tag på att få sina uppehållstillstånd, men nu är de här. Våra utbyten pågår en månad för lärare och upp till en termin för studenterna. Det är viktigt att det inte är kortare, för man behöver tid på sig för att känna att man kommer in i samhället lite mer och får rutin och förstår hur vardagen fungerar, säger Eija Viitasara.

Helt andra folkhälsoutmaningar
Under de dryga tre veckor som Heidi Carleby och Eija Viitasara tillbringade i Mombasa så hann de med att både undervisa, fördjupa sig i den pågående forskningen, och förstås, uppleva landet och dess kultur. Skillnaderna från att studera eller jobba på Mittuniversitetet finns förstås där, framför allt i miljö och klimat, menar de. Med 30 graders värme dagligen i lokaler utan luftkonditionering blir det lite annorlunda. Själva studierna och forskningen har dock stora likheter, med samma litteratur och samma frågeställningar. Men det finns en stor skillnad även där, berättar de. 
– Medan vi har en djup metodtyngd, har de en verklighet som de arbetar med som ser helt annorlunda ut än vår. De kan verka på arenor som våra studenter här hemma har svårare att ta del av och de har förstås helt andra folkhälsoutmaningar än vad vi har, säger Heidi Carlerby.

Hoppas inspirera svenska studenter
Nästa steg i samarbetet blir att skicka två svenska master- eller magisterstudenter till Mombasa under en termin. Och med två av distansstudenterna från Mombasa på plats här hemma hoppas Heidi och Eija att några av deras studenter ska bli inspirerade att söka. 
– Det är en fantastisk möjlighet och har man tveksamheter om hur säkert det är kan man vara alldeles lugn, om man tar hänsyn till de säkerhetsrisker som finns i alla storstäder. Vi har varit där flera gånger och vet hur väl omhändertagen man blir. De rullar ut röda mattan för oss. Dessutom känner vi både lärare och rektor ganska väl vid det här laget. Det är väldigt tryggt, säger de.

Student- och lärarutbytet med TUM finansieras av utbytesprogrammet Linnaeus-Palme som är avsett för samarbete med lärosäte i låg- och mellaninkomstländer. Avtalet mellan Mittuniversitetet och TUM syftar till att bland annat utjämna olikheter i hälsa, stärka kvinnor och flickor samt problematisera hållbarhetsmålen. 
– De ämnen som hittills varit aktuella för utbyte är  Folkhälsovetenskap och rehabiliteringsvetenskap, men när vi har fördjupat samarbetet ytterligare kan vi lyfta in övriga ämnen. Vi vet att det till exempel finns ett intresse för idrott, säger Eija Viitasara.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.