Forskare mätte puls och syremättnad hos fridykare på 80 meters djup

Fre 03 maj 2019 11:56

Det här är första gången som mätning av syremättnadnaden i blodet har gjorts på fridykare under ett så djupt dyk. Några av de bästa fridykarna i världen ställde upp som försökspersoner när testerna genomfördes i det legendariska Blue Hole i Dahab, Egypten. Mätningarna gjordes med en ny egenutvecklad mätutrustning, en pulsoximeter som tål högt tryck. Det övergripande syftet är att öka säkerheten för fridykare.

– I det här forskningsprojektet söker vi efter fysiologiska mätvärden som kan förutse att någon ska drabbas av blackout, alltså att fridykaren svimmar på grund av att hjärnan inte får tillräckligt med syre, säger Eric Mulder, doktorand i forskargruppen Environmental Physiology Group vid Mittuniversitetet.

Testdeltagarna är bland de bästa fridykarna i världen. Totalt medverkade tolv deltagare i detta försök, bland andra Miguel Lozano som är spansk mästare och en av de fem bästa dykarna i världen.

Vid detta tillfälle var målet att mäta puls och syremättnad i blodet under ett reguljärt träningsdyk. Under tävling har till exempel Miguel Lozano dykt 122 meter på endast ett andetag, men den här gången var djupet 80 meter.

– En vanlig kommersiell pulsoximeter sätter du på ett finger men när du dyker så försöker kroppen spara på syre, det kallas för dykresponsen. Det innebär bland annat att blodet prioriteras till kroppens viktigaste organ som till exempel hjärnan och hjärtat, och det leder till att det inte kommer så mycket blod till fingrar och tår. Därför var vi tvugna att mäta puls och syresättning på ett nytt sätt. Den här nya apparaten kan mäta både på land och under vatten och de första resultat vi har fått ser mycket lovande ut, säger Eric Mulder.

Eric Mulder förklarar för Miguel Lozano hur mätningarna med prototypen går till.

Eric Mulder förklarar för Miguel Lozano hur mätningarna med prototypen går till.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Andhållningstest på land, utfört i Dahab med Carlos Negrete, fridykningsintruktör. Här jämförs den nya prototypen med vanlig pulsoximeter för att undersöka om de visar samma resultat.

Andhållningstest på land, utfört i Dahab med Carlos Negrete, fridykningsintruktör. Här jämförs den nya prototypen med vanlig pulsoximeter för att undersöka om de visar samma resultat.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Eric Mulder riggar Miguel Lozano med sensorerna till den nya prototypen som ska testas.

Eric Mulder riggar Miguel Lozano med sensorerna till den nya prototypen som ska testas.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av


– Eftersom det inte finns någon pulsoximeter som tål det höga tryck som blir vid dykning så har vi utvecklat en egen prototyp till en ny mätare tillsammans med en kontakt i Österrike. Ett delmål med de tester vi gjorde var att påbörja en vetenskaplig validering av den här mätmetoden, säger Eric Mulder.

I organiserade fridykningstävlingar drabbas cirka fem procent av de tävlande av blackout, men det finns alltid en gedigen säkerhetsorganisation med dykare på plats som kan förhindra att tävlingsdykaren drunknar. Däremot är risken stor när personer dyker på egen hand utan kunskap.

Forskningsprojektet finansieras av en donation på nästan fyra miljoner kronor från en privatperson i USA, donationen är knuten till Avdelningen för Hälsovetenskap och den forskning som bedrivs inom Environmental Physiology Group (EPG), ett arbete som leds av professor Erika Schagatay.

Erika och hennes forskargrupp har i många år bedrivit forskning om fysiologin hos människor som fridyker, det vill säga dykning utan lufttuber eller annan andningsgas, utförd på ett enda andetag. Forskningen har omfattat en mängd olika aspekter av hur fridykning påverkar människokroppen och vilka faktorer som avgör människans förmåga att kunna fridyka.

Kontaktperson: Eric Mulder, doktorand, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 072-733 72 21, eric.mulder@miun.se

Helena Bourdillon, en av Storbritanniens bästa fridykare på upp mot ytan.

Helena Bourdillon, en av Storbritanniens bästa fridykare på upp mot ytan.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Annelie Pompe på väg till ytan efter ett ”grunt” dyk till 52 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Annelie Pompe på väg till ytan efter ett ”grunt” dyk till 52 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Piero Giobbi, svensk fridykare, stiger mot ytan efter ett dyk med monofin till 70 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Piero Giobbi, svensk fridykare, stiger mot ytan efter ett dyk med monofin till 70 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Helena Bourdillon, en av Storbritanniens bästa fridykare på väg ner med hjälp av en monofin.

Helena Bourdillon, en av Storbritanniens bästa fridykare på väg ner med hjälp av en monofin.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Carlos Negrete på väg mot ytan efter ett dyk till 45 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Carlos Negrete på väg mot ytan efter ett dyk till 45 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Fotograf: Eric Mulder, Mittuniversitetet

Bild av

Sidan uppdaterades 2019-05-03