Vetenskapsdagen lockar 500 gymnasieelever

Spara favorit 10 apr april 2019
Arkivbild. Foto: Tina Stafrén.

500 gymnasieelever kommer att besöka Mittuniversitetet när den sjunde upplagan av Vetenskapsdagen arrangeras på campus Östersund torsdag 11 april.

Ungdomar från gymnasieskolor i Jämtland och Härjedalen får under en dag inblick i hur det är att studera på universitet.

Syftet med Vetenskapsdagen är framför allt att ge eleverna en uppfattning om olika ämnesområden vid universitetet och inspiration till det gymnasiearbete de ska utföra under årskurs 3. Det är forskning och uppsatsskrivande som står i fokus den här dagen, men vi hoppas så klart också att det i förlängningen lockar ungdomarna till fortsatta studier, säger Gertrud Alirani, koordinator Gymnasiesamverkan vid Mittuniversitetet.

Arrangemanget riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program. Studenter och forskare vid Mittuniversitetet håller kortare föreläsningar under dagen och varje elevgrupp får lyssna till föreläsningar inom ämnesområden som passar dem. Modellen med Vetenskapsdagen har startats och utvecklats mellan Mittuniversitetet och gymnasieskolorna i regionen och är ett led i universitetets satsning på regional samverkan.

Media är välkomna att delta.

Tid: 11 april, 13.15-15.00
Plats: Campus Östersund

Kontaktperson:
Gertrud Alirani, koordinator Gymnasiesamverkan, gertrud.alirani@miun.se, 010-142 85 97

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.