Framtidens konferensrum invigs i Härnösand

Framtidens konferensrum invigs i Härnösand

I ett gemensamt forskningsprojekt har Mittuniversitetet och Technicus i Härnösand skapat ett koncept för en ny typ av hållbar inomhusmiljö. Torsdag 23 maj invigs DEVA Technicus och projektet ingår i en större satsning där bland annat design och växter ska bidra till hälsosammare inomhusmiljöer och hållbart byggande.

Lena i DEVA-rum.jpg
Professor Lena Lorentzen inreder det nya DEVA-rummet på Technicus i Härnösand. Foto: Mittuniversitetet.

− Det är en omfattande satsning med kommuner, branschorganisationer och skolor involverade och ett delprojekt, DEVA Skolor, har fått stöd från Energimyndigheten. Vi utforskar designalternativ och utvecklar möjligheter att integrera gröna växter i byggandet. Hypotesen är att man genom att integrera gröna växter kan förbättra inomhusmiljön i till exempel skolor, säger Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor som samordnar DEVA-projekten.

Projektet DEVA (Design, Energi, Växter, Atrium) består i nuläget av tre delprojekt. I satsningen tillsammans med Technicus i Härnösand synliggörs DEVA-konceptet i två rum där det ena rummet inreds till ett traditionellt rum, med rektangulära bord och andra vanliga föremål i geometriska former. Det andra rummet inreds till ett DEVA-rum med växter och föremål med organiska former.

− Rummen kommer att kunna användas som studiemiljöer och konferensrum och våra forskare kommer att genomföra mätningar av luftfuktighet, syremättnad, föroreningar och stressfaktorer, säger professorn i industridesign, Lena Lorentzen, som leder delprojektet.

Inom DEVA fokuserar forskarna också på skolsektorn och samarbetar bland annat med Energimyndigheten och Timrå Gymnasium där målsättningen är att satsningar på en bättre inomhusmiljö också ska avspegla sig i elevernas studieresultat.

− Vi kan ta hjälp av gröna växter för att förbättra inomhusmiljön genom deras fotosyntes, att de avlägsnar luftburna partiklar och att de bidrar till en bättre luftfuktighet i lokalerna. Gröna växter kan också ge en naturkänsla som kan bidra till bättre studiemiljö för eleverna och bättre arbetsmiljö för lärarna, säger Lena Lorentzen.

I samarbetet med Timrå Gymnasium vill man också utveckla en integrerad modell för DEVA i skolor kopplad till pedagogik och skolornas systematiska arbetsmiljöarbete. Modellen kan i förlängningen tillämpas även vid andra skolor i Timrå och andra kommuner.

− Vi samarbetar också inom branschrådet Hållbart Byggande där bland annat Sveriges Byggindustrier ingår. Det ska mynna ut i en digital plattform för spridning av goda exempel och forskning inom kunskapsområdet, säger Lars-Åke Mikaelsson.

Media är välkomna att delta vid invigningen av DEVA-rum på Technicus i Härnösand, torsdag 23 maj 14.00-16.00.

Delprojekten DEVA Technicus och DEVA Timrå Gymnasium finansieras delvis inom samverkansavtalen mellan Mittuniversitetet och Härnösands och Timrå kommun.

Kontaktpersoner:
Lars-Åke Mikaelsson, lektor på Mittuniversitetet, lars-ake.mikaelsson@miun.se, 010-142 83 05,
Lena Lorentzen, professor i industridesign, Lena.Lorentzen@miun.se, 070-298 53 68