Nytt projekt belyser besöksnäringens roll för regional utveckling

Ons 29 maj 2019 12:54

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och Jämtland Härjedalen Turism och startar därför ett nytt, gemensamt projekt.

Häst och vagn på Jamtli
Friluftsmuseet Jamtli i Östersund var en av de populäraste sevärdheterna i Jämtlands län under 2018 med knappt 200 000 besökare. Foto: Mostphotos.

– I korthet handlar projektet om att ta fram ett nytt kunskapsunderlag med inriktning mot besöksnäringsutveckling i regionen – och där har forskarna vid ETOUR en viktig roll, säger Mats Forslund, vd Jämtland Härjedalen Turism.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT), i samarbete med turismforskningscentret ETOUR, har beviljats projektmedel från Region Jämtland Härjedalen till projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”. Inom ramen för projektet kommer det att genomföras intervjuer med företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter i länet. Resultaten kommer att sammanfattas i två rapporter;

·         Sammanställning och analys av publiceringar som beskriver besöksnäringen i regionen

·         Sammanställning och analys av intervjuer som görs med besöksnäringens intressenter i regionen

Underlaget ska fungera som inspel när den regionala utvecklingsstrategin och den regionala besöksnäringsstrategin revideras.

– Det här är ett bra tillfälle att öka vår regionala närvaro. Vi hoppas att kunskapsunderlagen från projektet kommer att stärka arbetet med att utveckla regionens besöksnäring. Vi ser också fram emot att ytterligare stärka samarbetet mellan ETOUR och JHT, säger Robert Pettersson, forskare på ETOUR.

Projektet omsluter 640 000 kronor och pågår under perioden juni 2019 – januari 2020. Till projektet kommer det också knytas en praktikant vid JHT från Turism och destinationsutvecklingsprogrammet vid Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Robert Pettersson, forskare, turismforskningsinstitutet ETOUR, Mittuniversitetet, 010-142 82 15
Mats Forslund, vd Jämtland Härjedalen Turism, JHT, 070-377 25 76


Rekommenderat


Sidan uppdaterades 2021-01-28