Flygande start för forskarskolan GRADE

Flygande start för forskarskolan GRADE

Den nationella forskarskolan GRADE startade hösten 2018 med högt ställda ambitioner, bland annat att leverera ny kunskap för att utveckla lärarutbildningen. Knappt ett år senare är skolan framgångsrik med nära samarbeten och gemensam forskning.

MI7A5047.jpg

– Första året har varit väldigt framgångsrikt för oss. Vi har utöver de två forskarstudenterna vi utlovade i ansökan, en från pedagogik och en från informatik, även kunnat ansluta ytterligare två forskarstudenter i pedagogik, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Tre av forskarstudenterna är även inblandade i det så kallade DUVKOM-projektet (Digitalisering av Utbildningsväsendet i KOMmunerna) som är gemensamt finansierat via samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Sundsvall och Timrå.

Forskarskolan GRADE är ett fyraårigt projekt som inkluderar 19 studenter på forskarnivå. Inom ramen för GRADE ges de möjlighet att läsa olika kurser, nätverka och publicera sig tillsammans. Nyligen publicerades också artikeln Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education i Postdigital Science and Education författad av 14 deltagare i GRADE från olika lärosäten.

– Det svåra i ett projekt av den här storleken är att få extern finansiering till alla doktorander, att skapa ett reellt samarbete och att bygga en distribuerad miljö som fungerar. Samtidigt behövde vi knyta till oss internationella kontakter för ett vetenskapligt råd. Och allt detta har vi lyckats med inom loppet av knappt ett år, säger Johan Lundin, ordförande för GRADE och verksam vid Umeå universitet.

Bakgrunden till forskarskolan är en utlysning våren 2017 av Vetenskapsrådet med syftet att organisera nationella forskarskolor inom utbildningsvetenskapliga områden. Sex lärosäten (Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst) gick då samman med en ansökan inom området digitala teknologier som beviljades hösten 2018.

Nu har GRADE:s styrelse skickat in en ny ansökan till Vetenskapsrådet, som är en utveckling av den från 2017. Arbetsnamnet på det nya projektet är UPGRADE och förutom att de sex nuvarande lärosätena ingår i ansökan lägger man till ytterligare tre lärosäten, samt att man denna gång söker lönemedel till doktoranderna.

– UPGRADE är ett jättespännande komplement då den fokuserar på digitalisering av lärarutbildningen, till skillnad mot GRADE-ansökan som fokuserade på digitalisering av barn och ungdomars utbildning. Tillsammans skapar dessa två kullar förutsättning för forskarskolan att göra djupa och långsiktiga avtryck i det svenska utbildningsväsendet. För Mittuniversitetet ger det möjlighet att utveckla kompetens för att långsiktigt ytterligare bidra till utvecklingen av regionens utbildningsväsende. Digitaliseringen av skolan är extra värdefull i vår region, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Kontaktperson:
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, Mittuniversitetet, jimmy.jaldemark@miun.se, 010-142 82 88