Internationella klimatexperter besökte Västernorrland

Mittuniversitetet har under veckan stått värd för ett internationellt möte inom EU-projektet CLIMATE. Under några intensiva dagar har arbetet med lokal klimatanpassning på olika håll i världen diskuterats.

IMG_20190611_161610.jpg
Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänst, visar hur man arbetar för att klimatanpassa sin verksamhet. Foto: Jennie Sandström, Mittuniversitetet.

−  Syftet med CLIMATE-projektet är att utbyta erfarenheter kring lokal klimatanpassning och att sammanställa lokala klimatanpassningsplaner. För att kunna genomföra det håller vi på att utveckla en modell med olika verktyg för hur små kommuner kan jobba med klimatanpassning, säger Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet.

Vid mötet deltog representanter från Derry och Belfast i Nordirland, Collage of Cork på Irland, Torshavn (Färöarna), Rovaniemi (Finland) samt  från Höfn på Island. Det treåriga projektet pågår till sista maj 2020 och finansieras med stöd från EU - The Interreg Programme for the Northern Periphery and Arctic, samt samverkansavtalen mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls respektive Härnösands kommuner.

−  Vi har valt att visa besökarna exempel på lokalt klimatanpassningsarbete i Västernorrland och därför besökt Räddningstjänsten i Sundsvall som bland annat jobbar med att öka beredskapen för brand i allmänhet men för skogsbrand i synnerhet. Under onsdagen besökte vi också brandfältet i Möckelsjö och Högberget vid Sandö, ett av få övningsfält för ras och skred i Europa. Ras och skred sannolika effekter av framtida klimatförändringar för flera av våra projektpartners. De här träffarna är väldigt viktiga för erfarenhetsutbytet och besökarna var mycket nöjda, säger Jennie Sandström, doktorand i biologi vid Mittuniversitetet.

Att det lokala klimatanpassningsarbetet ligger väl framme bevisas också av att Sundsvalls kommun - för fjärde året i rad - placerar sig bland de bästa i Sverige på just klimatanpassning. Det visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Läs mer om CLIMATE.