Risk- och krisforskare belönas med stipendium

Spara favorit 25 jun juni 2019
Jörgen Sparf, universitetslektor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentret, RCR.

För fjärde gången under de senaste sex åren är det en forskare verksam vid Risk- och krisforskningscentret RCR som tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets stipendium. 2019 heter stipendiaten Jörgen Sparf.

Det är fantastiskt roligt och hedrande att få den personliga utmärkelsen från Skytteanska samfundet. Men framgång inom forskning når man inte ensam så jag delar priset med kollegor och forskare i mitt nätverk, säger Jörgen Sparf.

Kungliga Skytteanska Samfundets pris delas ut till en yngre välförtjänt forskare vid Mittuniversitetet. Jörgen Sparf är universitetslektor i sociologi och aktuell som redaktör för den första rapporten kring risk- och krishantering i Europa från en nyinrättad, europeisk expertgrupp vid FN. Rapporten syftar till att minska risker och effekter vid till exempel naturkatastrofer och klimatkriser. Uppdragsgivare är FN:s kontor för katastrofriskreducering, UNDRR, och i expertgruppen Science and Technology Advisory Group ingår medlemmar från 55 länder.

Styrelsens motivering för priset lyder ”Fil. dr Jörgen Sparf är en produktiv forskare inom området organisatoriska aspekter av krishantering. Han har dessutom iklätt sig rollen som forskningsledare. Jörgen Sparf har framgångsrikt dragit in stora externfinansierade forskningsprojekt och erhållit prestigefyllda internationella uppdrag för EU och FN.”

I tider av desinformation, påhittade nyheter och faktaresistens är det särskilt viktigt att vi forskare samverkar med organisationer utanför universitetet. Med vetenskapligt baserade underlag kan politiker och beslutsfattare skapa bättre policyer och fatta klokare beslut  inte minst inom mitt forskningsområde som handlar om att minska risken för kriser och katastrofer, säger Jörgen Sparf.

Prisdiplomet utdelas vid Mittuniversitetets årshögtid i Sundsvall i oktober. Prissumman är 40.000 kronor.

FN-rapporten kan läsas här.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.