Miljonbidrag till forskning om idrott och prestation

Tis 27 aug 2019 09:26

Sex projekt vid Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre får dela på drygt en miljon kronor från Rolf och Gunilla Enströms stiftelse. Bland projekten märks forskning kring hur menstruation påverkar kvinnliga idrottares prestationer och utveckling av nästa generations smarta hjälmar.

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse
Vid mötet deltog Kerry McGawley, centrumledare Nationellt vintersportcentrum, Rolf Enström, Anna Enström Järleborg, Erik Östlund, Ingrid W. Lilja samt prorektor Håkan Wiklund. På bilden saknas Mikael Bäckström, centrumledare Sports Tech Research Centre. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

−  Det är en fantastisk möjlighet vi har att på detta sätt kunna stödja forskningsprojekt vid Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre med hög grad av samhällsnytta. Jag ser fram emot att följa utvecklingen i samtliga projekt, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning på Mittuniversitetet.

Forskningsstiftelsen tillkom 2016 när Mittuniversitetet fick ta emot sin största privata donation någonsin på 10 miljoner kronor. Stiftelsens medel ska användas vid forskningscentrumen Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre med syfte att stödja forskningen inom området idrott och prestation. Bakom stiftelsen och donationen står familjen Enström.

2019 fördelas 1 074 000 kronor till följande projekt:          

Den kvinnliga idrottaren, 280.000:-
Projektet syftar till att öka kunskapen om hur menstruation och användning av p-piller påverkar kvinnliga idrottares träning och prestation.

”Select-AM”, 200.000:-
Forskning och utveckling av metoder inom additiv tillverkning.

Säkerhetssystem mot huvudskador, 170.000 :-
Utformning av en ny generation "smarta" hjälmar för sport, lek och arbetsskydd för att bland annat utveckla ett så kallat ”svartalådan-system” där sjukvården ges utökad fakta vid olycksfall där personen bär hjälm.

The Skiers Metabolome Project, 174.000:-
Projektet ska öka förståelsen av fysiologiska faktorer som påverkar hälsa och prestation hos idrottare.

Monitorering av elitåkares träning, 150.000:-
I projektet följs ett stort antal elitskidåkare, deras träning och eventuella akuta sjukdomar som drabbar dem med syftet att reducera negativa konsekvenser av sjukdom. Forskarna samverkar bland annat med universitetet i Jyväskylä.

”Bio Change”, 100.000:-
Projektet syftar till att göra det enklare för företag att byta från fossilbaserat till mera biobaserade/hållbara genom att kunna erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.

Kontaktperson:
Håkan Wiklund, prorektor för forskning, Mittuniversitetet, 010-142 83 85, hakan.wiklund@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-08-28