Forskare väcker forskningsintresset hos gymnasieungdomar

Omkring 1000 gymnasieelever är anmälda när Mittuniversitetet arrangerar sjätte upplagan av Vetenskapsdagen. Onsdag 18 september får ungdomar från Sollefteå i norr till Hudiksvall i söder lära sig mer om forskning.

TB_1612_9732.jpg
Britta Andres, doktor i teknisk fysik, är en av de forskare som gymnasieungdomarna får träffa. Foto: Torbjörn Bergkvist.

− Vetenskapsdagen är en av årets höjdpunkter och det är ett framgångsrikt koncept som har utformats i samverkan med gymnasieskolorna i regionen. Vi utvecklar arrangemanget allt eftersom och i år medverkar drygt 20-talet forskare, säger Åsa Bång, projektledare.

Syftet med Vetenskapsdagen är framför allt att ge eleverna en uppfattning om olika ämnesområden vid universitetet och ge inspiration till det gymnasiearbete de skall utföra under årskurs 3. Eleverna ges under dagen också möjlighet att träffa studievägledare och nuvarande studenter för att öka kunskapen om hur det är att studera på universitet.

− Det här är en dag som är uppskattad både av elever och medföljande personal och som bara blir bättre och bättre för varje år. Det finns intressanta föreläsningar inom ämnesområden som matchar det program som eleven går på, säger Susanne Setterqvist, studie- och yrkesvägledare, Sollefteå gymnasium.

Vetenskapsdagen riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program. Studenter och forskare vid Mittuniversitetet håller kortare föreläsningar under dagen och varje elevgrupp får lyssna till föreläsningar inom ämnesområden som passar dem.

− En väldigt värdefull dag för våra elever. Inspirerande föreläsningar och möten med studenter. Att få bekanta sig med miljön på Mittuniversitetet brukar uppskattas mycket av eleverna, säger Mats Nilsson, studie- och yrkesvägledare, Sundsvalls gymnasium.

Media är välkomna att delta.

Tid: 18 september 10.30-16.00
Plats: Campus Sundsvall

Hela programmet finns här: www.miun.se/run/vetenskapsdagen

Kontaktperson:
Åsa Bång, koordinator Gymnasiesamverkan, asa.bang@miun.se, 010-142 82 07