Mittuniversitetet inviger nya lokaler i Östersund

Fredag 6 september inviger Mittuniversitetet och fastighetsägaren Intea Campus de nya lokalerna på campusområdet i Östersund. Här samsas kontor och undervisningslokaler med nutida samisk konst.

Mattarmuorra - konstverk och exteriör hus O.jpg
Máttarmuora, en samling av skulpturala och vertikalt strävande stockar, välkomnar utanför hus O. Konstverket av Katarina Pirak Sikku är en åminnelse av skog och samiskt konsthantverk. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet.

– Fysiska lokaler kan spela stor roll i vår utbildningskvalitet. Våra nya lokaler präglas av modern teknik som möjliggör en pedagogik där vi får ännu bättre möjligheter att arbeta med en undervisningsstrategi byggd bland annat på studenternas aktiva intresse och gemensamma medverkan, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

De två nya, sammankopplade fastigheterna är på två respektive tre våningar och omfattar cirka 2700 kvadratmeter. I kontorslokalerna i de nya byggnaderna huserar Institutionen för Omvårdnad samt Institutionen för Ekonomi, Juridik och Turism.

Fastighetsägaren Intea Campus AB har genomfört bygget och investeringen uppgår till cirka 70 miljoner kronor. Mittuniversitetet har gjort egna investeringar i lokalernas teknik på cirka åtta miljoner kronor.

Undervisningslokalerna består bland annat av ett Active Learning Classroom som, genom sin utformning och sina tekniska hjälpmedel, underlättar studenternas interaktion med lärare och andra studenter.

De två hörsalarna frångår även de den traditionella utformningen av föreläsningssalar. Istället har de utformats som så kallade ”case-salar” i halvcirkelformat och med digital teknik som stöd.

– Byggprocessen har haft ett stort miljöfokus och byggnaderna miljöcertifieras enligt BREEAM med målet att uppnå betyget very good säger Jerker Häggström, vd Intea Campus.

Till de nya byggnaderna kopplas också samisk konst av Katarina Pirak Sikku. Verket Vájaldibme, som betyder vandring på samiska, är en konstnärlig gestaltning i tre delar; Máttarmuora, Mijá luotta och Almerabda. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Intea Campus och Statens konstråd.  

Tillsammans med det befintliga Studenternas Hus bildar de nya byggnaderna ett nytt område på campusområdet med ett gemensamt torg.

Hyresavtalet mellan Mittuniversitetet och Intea Campus AB är på tio år.

Media hälsas välkomna att delta vid invigningen.
Tid: fredag 6 september, 13.00
Plats: Mittuniversitetets campus, Östersund, hus K och O

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Jerker Häggström, vd Intea Campus, 070-132 19 00