Fortsatt utveckling av sociala medier, mer personaliserade nyheter och allt mer vikt på opinionsbildning med hjälp av läsardata. Det är några av de trender som spås i den högaktuella boken ”På väg mot medievärlden 2030 - Journalistikens villkor och utmaningar”.

Ingela Gunnar.jpg

Fortsatt utveckling av sociala medier, mer personaliserade nyheter och allt mer vikt på opinionsbildning med hjälp av läsardata. Det är några av de trender som spås i den högaktuella boken ”På väg mot medievärlden 2030 - Journalistikens villkor och utmaningar”.

I boken som publicerades vid ett seminarium i Stockholm den 12 september medverkar 18 medieforskare från svenska lärosäten. Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitet och forskare på DEMICOM är redaktör tillsammans med professor Gunnar Nygren från Södertörns högskola.

Forskarna ger en tillbakablick över hur medierna har uvecklats fram till nu, men blickar också framåt och ser några områden med tydliga trender framöver. Sociala medier är ett exempel. Forskarna tror att sociala medier fortsätter att utvecklas och att gränserna mellan det privata och det offentliga suddas ut allt mer.

– Att umgås online, inte minst på sociala medier, är lika naturligt som att göra det i verkliga livet, säger Ingela Wadbring. Både online och IRL konsumerar vi medier, umgås med vänner, gör ärenden och så vidare. Det går in i vartannat och båda formerna är lika naturliga för många, och särskilt för unga förstås.

Medieanvändningen är ännu ett område under förvandling, där man tror trenden går mot personalisering i större utsträckning än i dag. Medierna har tagit steget från massmedier till individmedier och en farhåga är det skapar större sociala klyftor mellan välinformerade eliter och de grupper som nöjer sig med gratismedier. Politik, maktkoncentrering och journalistikens utveckling är andra områden som behandlas i boken. Läsardata som används för att påverka opinionen har vi redan läst oss existerar, men i framtiden spås den bli än viktigare för medieföretagen.  

Gapet mellan unga och äldre avseende mediekonsumtion har nog aldrig varit större än idag

När man spår in i medieframtiden finns det flera tröghetsfaktorer att ta hänsyn till, menar forskarna. Dels går teknikförändringen kanske inte så fort som man vill. Att bygga ut och ändra teknisk infrastruktur tar tid. Dessutom är människor i grunden vanedjur, och det tar tid att ändra vanor.

– För äldre är tablå-tv fortfarande det självklara sättet att konsumera tv på. För unga däremot, är det Youtube och strömmande tjänster som HBO och Netflix som är det självklara valet när de ska titta på rörlig bild. Att våra vanor i olika generationer är så fasta gör att förändringen i vissa fall går långsamt sett till en befolkning som helhet - men de som är unga idag tar med sig sina vanor när de blir äldre, och gapet mellan unga och äldre avseende mediekonsumtion har nog aldrig varit större än idag. 

”På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar” ges ut av förlaget Studentlitteratur och släpptes 12 september. I boken medverkar ytterligare fem forskare från Mittuniversitetet och DEMICOM: Jonas Harvard, Lottie Jangdal, Terje Lindblom, Lars Nord och Torbjörn von Krogh