Delta i forskningsprojekt i RCR Lab

Vi vill ta reda på hur människor agerar i samband med en krissituation i hemmiljö och har därför byggt upp en bostad i RCR Lab där vi kan simulera olika kriser. Vi söker nu personer som vill delta i experiment om möjliga krishändelser kopplat till hemmiljö.

IMG_0158.jpg

De händelser som används är sådana som sannolikt kan inträffa, t.ex. informationsstörning, långvarigt strömavbrott eller kontaminerat vatten.

Vi söker personer i alla åldrar från 18 och uppåt som har svenska som modersmål eller andraspråk. Du deltar tillsammans med din partner, din granne eller någon annan närstående vuxen. Experimentet tar ca 1–1,5 timmar och allt deltagande är frivilligt. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att delta. Experimentet genomförs på Mittuniversitetets campus i Östersund.

Nu bokar vi in deltagare på dag- och kvällstid under vecka 6 och vecka 8.

Är du intresserad och vill veta mer?

Hör av dig till huvudansvarig forskare Minna Lundgren på 010-142 88 19 eller minna.lundgren@miun.se.