Avhandling om elevers arbete med matematikläroböcker utsedd till Skolportens favorit

Mån 26 okt 2020 11:18

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen. Det konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Malin Norberg

I sin forskning har Malin Norberg kartlagt olika tryckta och digitala läroböcker i matematik och undersökt vad bild, skrift, rörliga bilder, ljud och matematiska symboler ger för information. Genom klassrumsobservationer och videofilmer har hon sedan undersökt vad eleverna tog fasta på och hur de använde utvalda sidor ur en lärobok. Hon upptäckte också att elever värderar matematiska symboler och siffror högre än bilder i boken. Många elever tycker att bilder i läroböckerna är till för de som inte är så bra på matematik och att målet är att endast använda sig av siffrorna.

- Det här gjorde mig bekymrad. En risk är att elever som inte känner sig trygga med matematiska symboler eller siffror och hellre använder sig av bilder, känner sig sämre eller tror att matematik inte är något för dem, säger hon i en intervju med Skolportens forskningsmagasin.

"Läromedel av olika slag har en central roll i skolan och påverkar elevers uppfattning om sig själva som kunskapande individer. I sin studie om matematikläromedel lyfter Malin Norberg elevens aktiva delaktighet som en viktig aspekt i valet av lärresurser, och visar att det krävs omfattande kunskap hos författare och lärare om tänkt undervisning ska bli till upplevt lärande", skriver Lärarpanelen i sin motivering.

Mer information

Skolportens intervju med Malin Norberg hittar du i sin helhet i  Skolportens forskningsmagasin nr 5/2020.

Avhandlingen hittar du här.

Tidigare pressmeddelande från Mittiniversitetet.

Kontakt

Malin Norberg, doktor i pedagogik, Mittuniversitetet. E-post: malin.norberg@miun.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten. E-post: moa.engman@skolporten.se

Susanne Sawander, forskningsredaktör Skolporten. E-post: susanne.sawander@skolporten.se

Skolportens lärarpanel består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-11-16