Ledarskapet viktigt för att motverka trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

Medvetna och reflekterande ledare gör stor skillnad för att stävja sexuella trakasserier och hot. I ett projekt vid turismforskningscentret ETOUR kartläggs situationen inom hotell- och restaurangbranschen och i en första rapport blottläggs underliggande problem men också möjliga lösningar.

restaurangbranschen
Genom att intervjua chefer och anställda på elva olika arbetsplatser runtom i landet har forskarna hittat en specifik arbetsplats som de vill lyfta som ett gott exempel. Foto: Emma Frances Logan.

Rapporten, som är en del av forskningsprojektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen”, fokuserar på ledarskapets betydelse för att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara arbetsplatser inom sektorn.

– Sexuella trakasserier, traditionsbundna hierarkier och en machokultur som innebär att man ska arbeta extremt långa arbetspass utan att klaga är en del av de utmaningar som branschen brottas med. Till detta kan vi också lägga att alkohol och droger utgör ett normalt inslag i arbetsmiljön. Det sistnämnda är ett återkommande samtalsämne under intervjuerna och vad det innebär gällande trygghet på arbetsplatsen, särskilt när vi talar med restaurangpersonal, säger Kristina Zampoukos, forskare vid ETOUR.

Forskarna Kristina Zampoukos, Klara Persson och Katja Gillander Gådin har undersökt arbetsmiljön inom hotell- och restaurangbranschen genom att intervjua chefer och anställda på elva olika arbetsplatser runtom i landet. Genom intervjuerna har forskarna hittat en specifik arbetsplats som de vill lyfta som ett gott exempel.

– Här hade ledarna en tydlig idé om vad de ville med verksamheten, både när det gällde vilken sorts matupplevelse man vill leverera, men också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet var i princip sammanvävda. Man tog hand om sin personal och våra informanter uttryckte att det fanns ett stort mått av tillit till cheferna, säger Kristina Zampoukos.

I en bransch som har ett som har ett rykte om sig med både hög personalomsättning och ett omoget ledarskap framstår exemplet på arbetsplats som ovanligt.

– Ledarna på den här arbetsplatsen är medvetna, reflekterande och bra på det de gör – så är det inte på alla arbetsplatser. Det var både glädjande och förvånande att hitta ett exempel där det finns en trygghet och långsiktighet bland personalen och där cheferna tänker till för att få arbetsliv att passa bättre ihop med familjeliv, säger Klara Persson, forskningsassistent vid ETOUR.

Projektet finansieras av AFA Försäkring med drygt 3,7 miljoner kronor och pågår fram till och med 2022 och forskarna hoppas att rapporten kan fungera som inspiration för hotell- och restaurangbranschen.

– Målet är så klart att bidra till bättre arbetsmiljö och vi vill också nå ut till de yngre generationer som lämnar landets hotell- och restaurangskolor. En ny generation med andra ingångsvärden än de som varit gängse tidigare kan göra stor nytta för att förändra kulturen, säger Kristina Zampoukos.

Kontaktperson:
Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid turismforskningscentret ETOUR, Mittuniversitetet i Östersund, kristina.zampoukos@miun.se, 070-550 92 27