Marwan Mosleh - ny doktor i hälsovetenskap

Tor 01 okt 2020 16:26

Torsdagen den 1 oktober försvarade Marwan Mosleh sin doktorsavhandling ”Non-communicable diseases and war injuries in Palestine: burden, incidence and management in the health system”. Disputationen genofördes digitalt och Marwan deltog från Palestina.

Marwan Mosleh disputerar via videolänk

Disputationen genomfördes på engelska via Zoom, Marwan Mosleh deltog från Palestina, opponenten satt i Skövde och ordföranden satt i Sundsvall.

Handledare

Docent Eija Viitasara, Mittuniversitetet

PhD Heidi Carlerby, Mittuniversitetet

Docent Koustuv Dalal, Mittuniversitetet

Professor Yousef Aljeesh, Gaza Strip,Palestina

Opponent

Professor Alexandra Krettek, Högskolan i Skövde

Betygsnämnd

Professor Stig Vinberg, Mittuniversitetet

Docent Malin Rising Holmström, Mittuniversitetet

Docent Marina Taloyan, Karolinska Institutet

 

Avhandlingen behandlar de viktigaste hälsoproblemen i Palestina. Avhandlingen analyserar och beskriver krigsrelaterade skador och icke-smittsamma sjukdomar (NCD) med fokus på bördan, förekomsten och hanteringen i det palestinska hälsosystemet.

Det finns stora luckor i kunskapsbasen. För att börja stänga denna kunskapslucka fokuserar den aktuella forskningen att förbättra förståelsen för bördan som utgörs av NCD och krigsrelaterade skador och deras hantering i hälsosystemet.

Länk till avhandlingen


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28