Diös blev årets studentfavorit i Jämtlands län

Fre 06 nov 11:25

Fastighetsbolaget Diös blev den första arbetsgivaren att få det nyinstiftade priset Årets studentfavorit. Priset lyfter fram arbetsgivare i Jämtlands och Västernorrlands län som spelat en viktig roll för studenter under studietiden.

Katarina Olsen Mittuniversitetet, Anna Ericson Diös Fastigheter, Rebecca Andersson Diös Fastigheter, Sofia Berggren student vid Mittuniversitetet
Katarina Olsen, Mittuniversitetet, Anna Ericson och Rebecca Andersson, Diös Fastigheter samt Sofia Berggren, student vid Mittuniversitetet, samlade vid Guldgalan.

– Vi hade många kvalificerade nomineringar från våra studenter, men efter hård konkurrens och omsorgsfull granskning blev alltså Diös vår första vinnare. Studenterna anser att Diös är en förebild i sitt arbete med studenter och en nytänkande arbetsgivare med gott ledarskap. Från Mittuniversitetet säger vi grattis och bra jobbat, säger Katarina Olsen, gruppledare Arbetslivsanknytning vid Mittuniversitetet.

Priset delades ut vid Guldgalan 5 november och motiveringen för 2020 års pristagare i Jämtlands län, Diös, lyder:

Med en stark övertygelse om att studenter är framtiden värnar DIÖS fastigheter om ny och ung kompetens. Medarbetarna skapar en öppen, tillåtande och ödmjuk arbetsmiljö som låter studenters idéer ta plats och växa genom skarpa arbetsuppgifter. DIÖS ledord är relationer, här utvecklas man tillsammans.

– Studenterna är framtidens kompetens och vi vill leva nära dem för att säkerställa att vi behåller kompetensen i våra städer och kan lyckas attrahera dem till oss på Diös. Studenterna har en jätteviktig roll i vår utveckling att skapa Sveriges mest inspirerande städer, säger Anna Ericson, HR-ansvarig, Diös.

– Min resa på Diös inleddes när jag, som student vid Mittuniversitetet, gjorde min praktik på Diös kommunikationsavdelning. Tryggheten i att från första stund känna sig som en naturlig del i gänget gjorde att vi fick ett värdefullt utbyte av varandra, och det var helt självklart för mig att tacka ja när jag blev erbjuden en tjänst efter min studietid, säger Rebecca Andersson, innehållsansvarig, Diös.

Årets studentfavorit delas ut vid företagargalorna i Östersund och Sundsvall och tilldelas en arbetsgivare, privat eller offentligt finansierad verksamhet, alternativt en ideell organisation som på olika sätt stöttat en eller flera studenter i samband med exempelvis praktik, VFU eller examensarbete. I Östersund sker satsningen genom fempartssamarbetet MittÖs som syftar till att utveckla studentstaden Östersund.

– Vi har jobbat för att detta pris ska delas ut i samband med Guldgalan för att lyfta betydelsen av studenterna och Mittuniversitetet så det känns jättekul att nu kunna utse den första vinnaren. Alla tre nominerade till priset är förebilder i sitt arbete som de gör med och för Mittuniversitetets studenter. Studenterna är väldigt viktiga för Östersund och regionens näringsliv då de bidrar till kompetensförsörjningen, ny kunskap och innovationer, säger Jessica Stenbäck, studentsamordnare, Näringslivskontoret, Östersunds kommun. 

Pristagarna utses av en jury bestående av representanter från Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige, Östersunds kommun samt studentkåren.

Västernorrlands läns vinnare av Årets studentfavorit utses 12 november.

Fotnot: MittÖs är ett samverkansforum som jobbar för att utveckla Östersund som studentstad. Det består av representanter från Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters idrottssällskap, representanter från Östersunds kommun, Mittuniversitetet samt representanter från det lokala näringslivet. MittÖs arbetar med att stimulera och utveckla studenters inflytande i arbetet med att utveckla Östersund som studentstad samt attraktiv kommun att bo och verka i.

Kontaktuppgifter:
Katarina Olsen, gruppledare Arbetslivsanknytning vid Mittuniversitetet, katarina.olsen@miun.se, 010-142 78 11