Gravida kvinnor intervjuas i ny Coronastudie

Tor 05 nov 09:46

Kvinnors upplevelse av att vara gravid under pandemin står i fokus i en ny studie från Mittuniversitetet. Intervjuer med gravida kvinnor ska ge en bild av hur kvinnorna påverkats av förändringar som vidtagits inom förlossnings- och mödravård till följd av Covid-19.

Bild på en gravid kvinna som håller i sin mage. Bilden beskuren så att man bara ser magen.

− Mycket har förändrats till följd av pandemin, däribland rutinerna inom mödrahälsovård och förlossningsvård. Det kan exempelvis innebära att partners inte kan vara närvarande vid mödrahälsovårdsbesök eller undersökningar, och kanske inte heller vid förlossningen om de inte är helt symtomfria, säger Elisabet Rondung, forskare i psykologi vid Mittuniversitetet. 

Studien har vuxit fram genom ett uppsatsprojekt, där Maja Strandman som läser sista året på psykologprogrammet väckt intresset för just denna fråga. Inom ramen för projektet kommer hon att intervjua ett 20-tal gravida kvinnor som är 18 år och äldre och även om studien leds av forskare vid Mittuniversitetet i Östersund söker man gravida kvinnor från hela landet.

− I intervjun ber vi kvinnorna beskriva hur vården sett ut under deras graviditet och hur de upplever den, samt hur de upplever att pandemin i stort påverkar dem under deras graviditet. Vi tror det kan finnas mycket att lära inför eventuella kommande extremsituationer, säger Maja Strandman.

Datainsamlingen beräknas pågå under resten av året.

− Vi har redan påbörjat intervjuerna och ser att förstagångsgravida visar ett stort intresse för att delta så därför vill vi uppmana kvinnor som tidigare fött barn och som nu är gravida igen att höra av sig. Vi vill gärna ta del av deras upplevelser också, säger Maja Strandman.

Gravida kvinnor som är intresserade av att delta i studien kan anmäla sitt deltagande här: https://miunhuv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_diFXrv1MwuVU8br

Kontaktperson:
Maja Strandman
Psykologstudent
Epost: mast1624@student.miun.se
Telefon: 076-770 31 46

Ansvarig forskare:
Elisabet Rondung
Leg. psykolog, fil. dr
Epost: elisabet.rondung@miun.se
Telefon: 010-142 89 72