Succéstart för träningsprojekt på gruppboenden

Fre 18 dec 2020 14:36

I höstas inleddes ett nytt forskningsprojekt för att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning att börja träna. Efter tolv veckor har träningen kommit igång på allvar och responsen är mycket positiv.

Joakim Bodin och Emma Ramsell deltar i projektet och tränar numera tre gånger i veckan. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.
Joakim Bodin och Emma Ramsell deltar i projektet och tränar numera tre gånger i veckan. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

− Det finns exempel på gruppboenden där man har gått från att inte träna alls till att numera träna tre 50-minuterspass i veckan, vilket är fantastiskt. Projektet ska ge svar på om det går att använda digitala träningsprogram för målgruppen samt om det blir någon förändring i muskelmassa och livskvalité av tolv veckors träning med digitalt stöd, säger Sanna Vikberg, forskningsassistent, Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet.

Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning når inte ens en av tio upp till generella rekommendationer av att vara fysiskt aktiv. Forskning visar också att psykisk ohälsa, fetma, diabetes typ 2 och högt blodtryck är vanligare problem. Fysisk aktivitet har stor betydelse för att förhindra, bota eller minska konsekvenserna av dessa tillstånd och minska riskerna för hjärt-och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet sätter igång hälsofrämjande processer i kroppen och ett enda träningspass ger effekt.

I forskningsprojektet medverkar 50 vuxna män och kvinnor över 18 år, varav 30 har en intellektuell funktionsnedsättning och bor på kommunala gruppboenden i regionen. Även 20-talet chefer och anställda finns med. De medverkande har tränat tre pass i veckan under tolv veckor till anpassade träningsprogram genom ett samarbete med den digitala träningstjänsten MyMowo.

− I de preliminära resultaten kan vi se att det är viktigt hur träningen struktureras och organiseras för ett bra utfall. Web-baserad träning i pandemitider blev också väldigt lyckosamt då mycket annat är inställt. Genom intervjuer med personal och deltagare skaffar vi oss nu en bred bild av deras erfarenheter för att göra upplägget ännu bättre, säger Elisabeth Hansen, projektledare, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet.

– Jag sover bättre och är piggare och jag har också blivit smalare så jag behöver nya byxor, säger Joakim Bodin, en av deltagarna i studien.

− Jag kan bara säga att jag är otroligt imponerad av alla deltagares engagemang och förhoppningen är att vi fortsätter med detta även efter projektet, säger Erika Holmqvist, enhetschef inom Vård och Omsorg, Östersunds kommun.

Forskningsprojektet fortsätter under 2021 i samarbete med Östersunds kommun och Interreg-projektet Vältel 2.0, satsningen finansieras delvis genom samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun.

− Forskning visar att det behövs samverkan mellan olika aktörer då det gäller att ge stöd till ökad fysisk aktivitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Därför är det här samarbetet värdefullt, liksom att vi vänder oss till både medborgare i kommunen och anställda. Vi vill vidareutveckla samarbetet med målet att många fler i kommunen med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna bli fysiskt aktiva i sin vardag, säger Eva Flygare Wallén, forskare Östersunds kommun, Sektor Funktionshinder.

Kontaktpersoner:
Sanna Vikberg, forskningsassistent, Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet, sanna.vikberg@miun.se, 072-595 73 42
Elisabeth Hansen, projektledare, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, elisabeth.hansen@miun.se, 010-142 88 72
Eva Flygare Wallén, forskare, Östersunds kommun, Sektor Funktionshinder, eva.flygare-wallen@ostersund.se, 076-100 89 24


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-12-21